Támogatások iskolakezdés környékén

Fotó: Paksi Hírnök archív
Fotó: Paksi Hírnök archív

Lassan becsengetnek az új tanévre, így elérkezett az iskolába járáshoz, tanuláshoz szükséges felszerelés beszerzésének ideje. A beiskolázás, iskoláztatás komoly anyagi terhet róhat a családokra, amin több támogatási formával igyekszik enyhíteni az önkormányzat.

A kedvezményes diákbérletet azoknak a Pakson élő és tanuló, általános és középiskolás diákoknak biztosítja az önkormányzat a teljes tanévre, akik legalább egy kilométerre laknak oktatási intézményüktől, illetve sport- vagy művészeti tevékenység miatt utaznak helyi járattal és a bejárt útvonalakon az autóbusz-közlekedés biztosított. Nem újdonság, de megemlítendő, hogy a lehetőséggel azok a csámpai és gyapai gyerekek is élhetnek, akik helyközi járattal utaznak be Paksra. A kérelmet az első bérlet lejártát követő egy hónapon belül, a polgármesteri hivatal szociális osztályán kell beadni, azután egyéni ütemezésben, a polgármesteri hivatal pénztárában lehet felvenni a lejárt bérletek vételárának nyolcvan százalékát.

A kedvezményes diákbérlethez hasonlóan évek óta létező támogatási forma Pakson a felzárkóztatási ösztöndíj, amellyel az általános és középiskolás roma tanulókat segítik a tanév során. Erre akkor jogosult a diák, ha nincsen igazolatlan hiányzása, illetve tanulmányi eredménye legalább közepes. Amennyiben a diák elmúlt tanév végi tanulmányi eredménye megfelel a feltételnek és a szülő a kérelmet szeptember 15-ig benyújtja, akkor gyermeke már arra a hónapra megkapja a megítélt összeget. Az ösztöndíjat februárban újra kérelmezni kell, akkor a félévi tanulmányi eredményt veszik figyelembe. Az ösztöndíj összege a tanulmányi átlagtól függően minimum 3, maximum 8 ezer forint lehet havonta.
Helyi specialitás a rendszeres nevelési segély, amivel az étkezési térítési díjhoz járul hozzá az önkormányzat. Azok a családok kérhetik, amelyek nem részesülnek az általános iskola befejezéséig teljesen díjmentes étkezést biztosító, állami forrásból finanszírozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A támogatás mértéke a család jövedelme mellett attól is függ, hogy mennyi a térítési díj. A megítélt összeget az oktatási intézménynek utalják, a családoknak az ezzel csökkentett díjat kell kifizetniük. A kérelmek benyújtása szeptemberben aktuális. A rendszeres nevelési segély, illetve a felzárkóztatási ösztöndíj iránti kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványt a szociális osztályon vagy a gyermekjóléti szolgálatnál lehet kérni.

Bár nem kifejezetten a beiskolázáshoz, iskoláztatáshoz kapcsolódó támogatási forma az önkormányzati segély, a tanévkezdés idején mindig több igénylés érkezik a szociális osztályra. Fontos tudniuk az ügyfeleknek, hogy erre folyamatosan adható be igény, ám két kérelem között legalább három hónapnak el kell telnie. A támogatás egyszeri pénzbeli vagy természetbeni juttatás, amelyet elsősorban Erzsébet-utalványban kapnak meg az érintettek. A jogosultság, illetve a támogatás mértékének megállapításánál a jövedelmet, a család egyéb szociális helyzetét és azt veszik figyelembe, hogy óvodában, általános vagy középiskolában, illetve felsőfokú oktatásban kezdi-e meg a gyermek a következő tanévet, tájékoztatott Badics Istvánné. A szociális osztály vezetője azt is elmondta, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kötődően azok a családok, amelyek augusztus 1-jén jogosultak voltak, gyermekenként 5800 forint értékű Erzsébet-utalványt kapnak. Az erről szóló értesítést a napokban postázták, az utalványokat augusztus 26-án 12.30 és 18.00 között a Polgármesteri Hivatal földszintjén, illetve 27-én 12.30 és 15.30 között a pénztárban a hivatal második emeletén lehet átvenni. Ebben az állami támogatásban 324 család, 539 gyermek részesül Pakson.