Felkészülten várja a város az erőműbővítést

A 36 hektáros paksi ipari parkban az inkubátorházban működő húsz vállalkozás mellett negyven cégnek van saját telephelye, ahol mintegy 800-1000 foglalkoztatott dolgozik a megrendelésektől függően. Az ipari parkban mintegy 13 milliárd forint befektetett tőke van, a termelés 98%-a export. Három fejlesztés is zajlik jelenleg, és folyamatosan van két-három új betelepülő – ezek a beszédes számok jól jellemzik a több éve nyereséges Paksi Ipari Park Kft. tevékenységét. Dr. Sztruhár Sándorral, a cég ügyvezetőjével beszélgettünk.

Az idő igazolta a paksi inkubátorház létjogosultságát, az intézmény népszerű, telt házzal működik, mintegy húsz cég tevékenykedik ott az egy-két fős vállalkozásoktól a 10-12 munkást foglalkoztató cégekig. Két, az inkubátorházból induló cég már önálló telephelyet is létesített az ipari parkban, tudtuk meg dr. Sztruhár Sándortól. A Paksi Ipari Park Kft. a megyei önkormányzat által kiírt Területfejlesztési Operatív Programból (TOP) remél forrást újabb infrastruktúrafejlesztésre. – Pozitív elbírálás esetén újabb parcellák kialakításához szükséges utak és közművek épülhetnek, illetve buszmegállók, járdák, parkolók – tájékoztatott a cégvezető azt hangsúlyozva: a sikerességet és a pénzügyi fenntarthatóságot alapvetően meghatározza, hogy tudnak-e új betelepülőket hozni a parkba.

Dr. Sztruhár Sándor. Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
Dr. Sztruhár Sándor. Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

– A tudatos imázsépítésen, marketing tartalmú sajtó megjelenéseinken túl megyei fórumokon és szakmai szervezeteken, kamarákon keresztül népszerűsítjük a paksi ipari parkot, és keressük a nemzetközi befektetőket is a Nemzeti Befektetési Ügynökség segítségével. Létkérdés, hogy minden évben két-három olyan partnerrel szerződjünk, amely területet vásárol vagy a közeljövőben telephelyet létesít.
A Paksi Ipari Park Kft. kapott megbízást annak a tanulmánytervnek az összeállítására, amely a város felkészítését segíti az atomerőmű-bővítés időszakában. – A 2016-ban elkészült tanulmány egyik célja az, hogy Paks városa úgy élje meg a beruházást, hogy a lakosságot minél kisebb mértékben billentse ki megszokott életéből, minél kevesebb hátránnyal járjon az itt élők számára, ugyanakkor a beruházó, de különösen a fővállalkozó is olyan felkészített, nyugodt, „kiszolgáló környezetbe” érkezhessen, ahol felelős munkájára koncentrálhat. Ehhez először fel kellett mérnünk a pillanatnyi helyzetet, az elérhető kapacitásokat. Szakértők, a Paks II. projektcég és a helyi intézmények felelőseinek bevonásával vizsgáltuk az óvodákat, iskolákat, egészségügyi létesítményeket, a közlekedési lehetőségeket, de például a közbiztonsági helyzetet is – mondta el Sztruhár Sándor. Ezt követte annak a meghatározása, hogy várhatóan mire lesz szükség Pakson a beruházás előtt és alatt, mit teszünk majd annak időszakát követően, illetve, hogyan lehet és kell ütemezni a feladatokat. – A dokumentációt egy projektlista zárja az indokolt, szükséges, javasolt fejlesztésekről, hiszen látnunk kell, mire van szükség a megnövekvő lakosságszám és forgalom ellátásához, a beruházás által támasztott sokrétű igény kielégítéséhez, és ez mibe kerül. Ekképp szakmailag megalapozottan, reálisan be tudjuk mutatni a kormányzatnak és az orosz félnek, hogy Paks városa felkészült, és tudja, hogy mire van szükség, milyen konkrét projektekhez keres partnereket. Ez nagyon fontos a további tárgyalásokhoz, a sikeres együttműködéshez.

Egy másik pályázat is mérföldkövéhez ért, az év végén benyújtották az elektromos mobilitás projekt megvalósítását biztosító pályázatot az Európai Bizottsághoz. A cégvezető elmondta: az előkészítés időszakában az Európai Beruházási Bank folyamatosan vizsgálta a projektet, annak stabilitását és megvalósíthatóságát. Gyakorlat, hogy amennyiben a bank ítélete pozitív, akkor azt az Európai Bizottság is támogathatónak ítéli. – Decemberben a bank megvalósíthatónak értékelte a projektet, így bizakodva várhatunk a végső támogató döntésre. A szerződéskötéstől három év áll majd rendelkezésre a megvalósításra, a projektet 17 településre kiterjedően dolgoztuk ki. A program nem csupán az elektromos töltőállomások kiépítéséről és a buszbeszerzésről szól, hanem nagyon komoly energetikai háttere is van, hiszen az elektromos mobilitásnak akkor van realitása, ha megfelelő energiagazdálkodást is mögé tudunk tenni olcsó villanyárammal és megfelelő tárolókapacitással, elosztással. A projekt megvalósításának további előnye a gazdaságosabb tömegközlekedési és szolgáltatási szektor kiépítése mellett, hogy egy „okosváros” működésének alapjául szolgálhat. Szeretnénk a buszokat úgy felszerelni, hogy például városkártyával lehessen rajtuk fizetni, e rendszer kidolgozása is része mintaprojektünknek – mondta el a cégvezető.

A városháza felújításának előkészítését is a Paksi Ipari Park Kft. kapta feladatul. – Egy olyan TOP-pályázat kidolgozásában, műszaki tervezésében dolgoztunk, amely energetikai korszerűsítésre biztosít forrást. Az épülettel ugyanis szerkezetileg és elosztását tekintve nincs probléma, azonban a világítás, a gépészeti rendszer, a szigetelések, és a nyílászárók felett eljárt az idő. Az önkormányzat pályázati osztálya által összeállított és beadott pályázat az elbírálási szakaszban van, az építési engedélyes tervek elkészültek. Ha a negyedév végéig megköthető lesz a támogatási szerződés, elindulhat a közbeszerzési eljárás, majd talán 2018 tavaszán az épület átépítése is. A felújítás idejére elköltözik majd a hivatal, az ideális átmeneti helyet még keressük. Ez lehet akár az egykori ALDI, hiszen ott elegendő parkoló van, de akár egy konténerekből készült épület is valahol a városközpontban.