Megvan az általános iskolai beíratás időpontja

Hat hét múlva, április 20-án és 21-én lesz az általános iskolai beíratás, mindkét napon 8 és 19 óra között. A jogszabály szerint a tankötelessé váló, azaz a 2011. augusztus 31-ig született gyermeket köteles beíratni a szülő a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Az iskola megkezdésének feltétele, hogy a gyermek elérte az ehhez szükséges fejlettséget, amit az óvoda igazol. A beiratkozáskor ezt az igazolás be kell mutatni, valamint a gyermek személyazonosítására alkalmas, a nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímkártyát is. Az általános iskola köteles felvenni a körzetében lakó gyermeket, de a körzethatárok megállapítása a szülők szabad iskolaválasztáshoz való jogát nem gátolja. Az általános iskolai körzeteket meghatározták, és a Tolna Megyei Kormányhivatal közzé tette honlapján, a beíratásról szóló tájékoztatót pedig itt olvashatják.