Ekkor lesz az általános iskolai beíratás

A 2018/19-es tanévre vonatkozó általános iskolai beíratás április 12-én és 13-án 8 és 19 óra között lesz. A jogszabály szerint a tankötelessé váló, azaz a 2012. augusztus 31-ig született gyermeket köteles beíratni a szülő a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A beíratáskor be kell mutatni az iskolai fejlettséget tanúsító igazolást, amit az óvoda ad ki. A beíratáshoz szükség lesz még a gyermek nevére kiállított lakcímkártyára is. Az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles korú gyermeket, aki életvitelszerűen a körzetében lakik.

A gyermek felvételéről, illetve az elutasításról az iskola vezetője dönt, a szülők írásban kapnak értesítést 2018. április 20-ig. A felvétel elutasítása esetén a szülő jogszabálysértésre, illetve érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül. A kérelmet az illetékes Tankerületi Központ igazgatójához, ha nem állami fenntartású az intézmény, akkor annak fenntartójához kell címezni.

Az általános iskolai körzeteket a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Hatósági Főosztálya meghatározta és közzé tette honlapján, ezt és az általános iskolai beíratásról szóló teljes hirdetményt ide kattintva elérhetik, feltétlenül olvassák el. Felhívják a figyelmet arra, hogy a vonatkozó rendelkezések szerinti körzet-megállapítás nem érinti a szülő szabad iskolaválasztáshoz való jogát.