Elfogadták a tavalyi évről szóló beszámolót és meghatározták az idei célokat a Mezőföldvíz Kft. taggyűlésén

A Mezőföldvíz Kft. taggyűlése. Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
A Mezőföldvíz Kft. taggyűlése. Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

A tulajdonosok egyhangúlag fogadták el a 2017. évi beszámolót a Mezőföldvíz Kft. szokásos éves taggyűlésén. Emellett meghatározták az idei terveket, üzleti irányelveket, írják a cég sajtóközleményében.

Süli János miniszter és Potápi Árpád János államtitkár a taggyűlés napján a miniszterek parlamenti eskütételén vettek részt, ezért nem tudtak személyesen jelen lenni, de levélben küldték együttes köszöntőjüket a taggyűlés részvevőinek, a települések polgármestereinek, jegyzőinek, képviselőinek, áll a cég sajtóközleményében.

Ahogy a beszámolóban írják, a korábbi időszakra visszatekintve nagy eredmény, hogy a cég az országos integráció végére talpon maradt 41 víziközmű-szolgáltató egyikeként. A társaság 47 településen szolgáltat, 203 fős dolgozói létszámmal. A 2,4 milliárd forintos árbevétel mellett tavaly már nem tudott pozitív eredményt kigazdálkodni a cég, aminek oka egyértelműen a rezsicsökkentés követelményeinek való megfelelés, valamint, hogy közel 200 millió forint közművezeték-adót kellett fizetniük. Törzstőke emelésről nem döntött a grémium, a gazdasági stabilitás és egyensúly helyreállítására közösen keresik a cég hosszú távú működési feltételeit biztosító megoldást a társaság tulajdonos önkormányzatai.

A taggyűlés napirendjén szerepelt a könyvvizsgáló lejáró megbízatásának további öt évvel történő meghosszabbítása, ami maga után vonta a társasági szerződés vonatkozó rendelkezésének módosítását. Mindkét előterjesztést egyhangúlag támogatta a taggyűlés.

A társaság éves taggyűlésére – a szokásos száraz számadatokon túl – informatív kiadványban jelentette meg a Mezőföldvíz Kft. a 2017-es évről készült éves jelentését. Ahogy eddig, a továbbiakban is nagy hangsúlyt fektetnek a tényszerű, tárgyilagos tájékoztatásra. A kiadvány mellé minden polgármester kapott egy példányt a társaság megújított és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott üzletszabályzatából, ami a társaság honlapján is elérhető.

A 2018-as év stratégiai célkitűzése az ellátásbiztonság megőrzése és a szolgáltatási színvonal megtartása, továbbá az ivóvízjavító és szennyvíztisztító rekonstrukciós projektek végig vitele, valamint a Paks2 beruházás víziközmű-szolgáltatásának biztosítása, írják a beszámolóban.