Lakossági fórumot tartanak

Paks Város Önkormányzata a 33/2016. (VIII.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott Paks Város Helyi Építési Szabályzatát állami főépítészi eljárás keretében az alábbiak szerint módosítja:

1. Paks II. kérelmére történő övezeti határ módosítása

2. Csámpai területek belterületbe vonásának átvezetése

3. Liget utcai 3837 hrsz. ingatlanon lévő övezeti határ módosítása

Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – lakossági fórumot tart 2018. június 18-án 17:00 órakor a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy házasságkötő termében. A módosítás dokumentációja a www.paks.hu honlapon a „hirdetmények, közzétételek” rovatban, valamint személyesen a Paksi Polgármesteri Hivatal 223-as irodájában tekinthető meg.