Lakossági fórumot tart az önkormányzat

Paks Város Önkormányzata a 92/2016. (VIII.17.) önkormányzati rendelettel elfogadott Településszerkezeti Tervet és a 33/2016. (VIII.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott Paks Város Helyi Építési Szabályzatát módosítja:

A módosítás célja, területei:
– Déli iparterületek újraszabályozása
– Ürgemező rekreációs, szabadiső és turisztikai fejlesztése
– Liget utcai lakóterület-fejlesztés
– katolikus általános iskola fejlesztési leehtőségeinek biztosítása
– református gyülekezeti ház fejlesztése miatti szabályozás
– Páli záportározó területének szabályozása
– Malomhegyi lakóterület-fejlesztés és az ahhoz szükséges infrastruktúra vizsgálata
– Déli ipari út és környezetének kiszabályozása

Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – lakossági fórumot tart 2018. július 16-án 17 órakor a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy házasságkötő termében. A módosítás dokumentációja a www.paks.hu honlapon a „hirdetmények, közzétételek” rovatban, valamint személyesen a Paksi Polgármesteri Hivatal 223-as irodájában tekinthető meg.

A Partnerek (lakosság, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, Pakson működő civil szervezetek és egyházak) a véleményezési eljárásba a polgármesterhez 2018. július 24-ig benyújtott írásbeli kérelemmel, illetve vélemény, javaslat, észrevétel megküldésével, valamint a lakossági fórumon szóban jelezve jelentkezhetek be.

A teljes felhívás, további fontos információkkal, és a módosítás dokumentációja ide kattintva elérhető.