Lakossági fórumot tart az önkormányzat

Paks Város Önkormányzata felhívja a lakosság, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, városban működő civilszervezetek és a helyben működő egyházak (továbbiakban Partnerek) figyelmét, hogy a 92/2016. (VIII.17.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervet és a 33/2016. (VIII.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott Paks Város Helyi Építési Szabályzatát módosítja.

A módosítás céljai, területei: Paks város teljes közigazgatási területét érintő lakossági és önkormányzati igények.

Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – lakossági fórumot tart 2018. augusztus 7-én 17.00 órakor a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy házasságkötő termében.

A módosítás dokumentációja a www.paks.hu honlapon a „hirdetmények, közzétételek” rovatban (ide kattintva elérhető), valamint személyesen a Paksi Polgármesteri Hivatal 223-as irodájában tekinthető meg.

A Partnerek a véleményezési eljárásba a polgármesterhez 2018. augusztus 17-ig benyújtott írásbeli kérelemmel, illetve vélemény, javaslat, észrevétel megküldésével, valamint a lakossági fórumon szóban jelezve jelentkezhetnek be.

A kérelemben meg kell jelölni a módosítás célját, amennyiben a bejelentkezni kívánó Partner természetes személy, akkor a nevét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét, egyéb esetben a Partner nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét. A kérelmet papíralapon a Paksi Polgármesteri Hivatalba személyesen vagy postán lehet eljuttatni (7030 Paks, Dózsa György út 55-61.), vagy elektronikus levélben a pm.titkarsag@paks.hu e-mail címre elküldeni.

Azon Partnerek, akik 2018. augusztus 17-ig a véleményezési eljárásba nem jelentkeznek be, az eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.

A felhívás és a módosítás dokumentációja ide kattintva elérhető.