A Vácikában építendő víziközmű és közvilágítási hálózatról tájékoztatnak

Paks Város Önkormányzata megbízást adott a „Paks, Vácika területén »N« jelű utca út, víziközmű és közvilágítási hálózat megépítéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése” tárgyú tervezési munkára.

Jelenleg az engedélyezési tervek elkészítése zajlik, melyek az alábbi szakágakat tartalmazzák:

  • útburkolat-építés (csatlakoztatva a Vácika utcában megtervezett burkolathoz),
  • új ivóvíz gerinc- és bekötővezeték kiépítés (csatlakoztatva a Vácika utcában kiépítésre került hálózathoz),
  • új szennyvíz gerinc- és bekötőhálózat kiépítés (csatlakoztatva a Vácika utcában kiépítésre került hálózathoz),
  • új csapadékvíz gerinchálózat kiépítés (csatlakoztatva a Vácika utcában megtervezett hálózathoz),
  • közvilágítási földkábeles hálózat kiépítés (csatlakoztatva a Vácika utcában megtervezett hálózathoz),

Az engedélyezési tervek véglegesítése előtt, 2018. szeptember 6-án 16.30-kor a Paksi Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában a tervekkel kapcsolatban tájékoztatást tartanak a Paksi Polgármesteri Hivatal műszaki osztályának kollégái az érintett ingatlantulajdonosoknak. Az engedélyezési tervek rajzai (helyszínrajzok, mintakeresztszelvény) ide kattintva érhetők el. A szervezők feltétlenül számítanak az érintett ingatlantulajdonosok megjelenésére.