NAÜ: jelentős fejlődést ért el Magyarország a nukleáris biztonság területén

A Paksi Atomerőmű vezénylőterme. Fotó: Vida Tünde
A Paksi Atomerőmű vezénylőterme. Fotó: Vida Tünde

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szakértői delegációja megállapította, hogy Magyarország jelentős fejlődést ért el a nukleáris biztonság és sugárbiztonság területén 2015 óta. Az IRRS (Integrated Regulatory Review Service) szakértők napokban véget ért nyolcnapos felülvizsgálati missziója arra irányult, hogy a 2015. évi javaslatokat és ajánlásokat Magyarország miként hajtotta végre. A missziót a Magyar Kormány meghívására, az Országos Atomenergia Hivatal fogadta az országos tisztifőorvossal és a Baranya Megyei Kormányhivatallal együttműködve.

Az IRRS-missziókat a nemzeti nukleáris hatósági rendszerek hatékonyságának megerősítése érdekében – a NAÜ biztonsági ajánlásaira és a nemzetközi jó gyakorlatokra alapozva – hozták létre, elismerve azt, hogy az egyes országok felelőssége a nukleáris biztonság és a sugárbiztonság garantálása. A NAÜ – Országos Atomenergia Hivatal honlapján magyarul is elérhető – sajtóközleménye összefoglalja, hogy Magyarország villamosenergia-termelésének a fele a Paksi Atomerőmű négy blokkjából származik, további két új atomerőművi blokkot készülnek építeni Pakson, továbbá egy oktatóreaktor és egy izotópgyártásra is szolgáló kutatóreaktor üzemel. A mostani és három évvel korábbi missziók hatálya az összes felügyelt létesítményre és az azokkal kapcsolatos tevékenységekre kiterjedt.

Az IRRS-szakértők megállapították, hogy Magyarország sikeresen kezelte a hatósági hatáskörök komplex megosztására vonatkozó következtetéseket, amelyekre vonatkozóan még az előző misszió tett megállapításokat. – Magyarország jelentős változásokon ment keresztül, sikeresen kezelve az előző misszió során tett ajánlásokat és javaslatokat – mondta a missziót vezető Michael Johnson, az Egyesült Államok Nukleáris Szabályozó Hatóságának az ügyvezető igazgató-helyettese. – Bár még maradtak feladatok a hatékony megvalósítás terén, Magyarország bebizonyította, hogy elkötelezett a nukleáris biztonság központba helyezése és annak folyamatos fejlesztése iránt – tette hozzá. A szakértők megállapították, hogy az OAH 2015 óta – többek között – a következő pozitív lépéseket tette az alábbi területeken: Biztosította a tényleges hatósági függetlensége, egyszerűsítette a különböző szabályozó hatóságok feladat- és hatáskörének az elosztását, fenntartotta a hatósági stabilitást és biztosította a hatékony tudásátadást a hatósági feladat és hatáskörök átadásánál.

– Szeretném biztosítani a NAÜ szakértőit, hogy elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az ajánlásokat és a javaslatokat beépítsük tevékenységeinkbe, és folytassuk a fejlesztéseket a nemzetközi jógyakorlatokkal összhangban – mondta Fichtinger Gyula, az OAH főigazgatója. – A misszió megállapította, hogy Magyarország folyamatosan megfelelő hangsúlyt fektet egy olyan hatósági rendszer kialakítására, amely hatékonyan védi a közegészséget és a sugárbiztonságot – fogalmazott Greg Rzentkowski, a NAÜ Nukleáris Létesítmények Biztonsága Divíziójának igazgatója hozzáfűzve, hogy az a fejlődés, amit Magyarország elért, jelentősen elősegítette a hatósági rendszer hatékonyságát és átláthatóságát.

A 11 tagú IRRS-csoport finn, francia, görög, pakisztáni, szlovén és egyesült államokbeli, jelentős tapasztalattal bíró szakértőkből, valamint a NAÜ négy munkatársából állt. A misszióról szóló záró jelentést a NAÜ három hónapon belül küldi meg a magyar kormánynak.