Lakossági fórumot tart az önkormányzat

Paks Város Önkormányzata a 92/2016. (VIII.17.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervet és a 33/2016. (VIII.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott Paks Város Helyi Építési Szabályzatát módosítja.

A módosítás célja, területei:

– Duna-part felülvizsgálata
– új városközpont kialakítása
– Duna-part gesztenyesor
– DC Dunakom inert hulladéklerakó

A módosítással kapcsolatban 2018. augusztus 22-én lezajlott lakossági fórumon bemutatták a Telepítési Tanulmánytervet, melyhez szintén lehetőség volt vélemény, észrevétel megtételével Partnerként bejelentkezni. A jelen felhívás a településrendezési eszköz tervezetének véleményeztetésére hívja fel a korábban már bejelentkezett és leendő Partnereket.

A teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében az önkormányzat lakossági fórumot tart 2018. november 5-én 17 órakor a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy házasságkötő termében. A módosítás dokumentációja a www.paks.hu honlapon a „hirdetmények, közzétételek” rovatban, valamint személyesen a Paksi Polgármesteri Hivatal 224-es irodájában tekinthető meg.

A Partnerek (lakosság, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, Pakson működő civil szervezetek és egyházak) a véleményezési eljárásba a polgármesterhez 2018. november 13-ig benyújtott írásbeli kérelemmel, illetve vélemény, javaslat, észrevétel megküldésével, valamint a lakossági fórumon az ott átvehető nyomtatványt kitöltve jelentkezhetnek be.

A teljes felhívás és a módosítás dokumentációja ide kattintva elérhető.