Közmeghallgatás is volt a képviselő-testület idei utolsó ülésén

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Több mint húsz témát tárgyalt decemberi ülésén Paks város képviselő-testülete, amit megelőzően közmeghallgatást tartottak. A közmeghallgatáson elhangzott vélemények, kérdések sorában egy lakos a Dózsa György út 52. szám alatt működő vendéglátóhellyel kapcsolatban panaszolta, hogy péntekenként és szombatonként zavaró a zaj. A kutyamenhely elhelyezésével kapcsolatban ketten beszéltek arról, hogy a jelenleg Hegyes pusztára tervezett létesítmény közel lenne a lakott területhez. A Liget utcában épülő lakóparkkal kapcsolatban lényegében az épületek száma/magassága kapcsán fejtette ki véleményét és tett fel kérdéseket a hozzászóló. Egy másik lakos több észrevételt, javaslatot tett, ezek sorában a helyi közlekedéssel kapcsolatosakat, többek között körforgók létesítésére, de arról is beszélt, hogy a Villany utca mögötti parkoló kapacitása piaci napokon így sem elegendő, ezért ne adja el az önkormányzat, sőt inkább bővíteni kellene a területet. Mindemellett a Bezerédj általános iskola tervezett ebédlőjével kapcsolatban is hangzottak el kérdések.

A vendéglátóhellyel kapcsolatban dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző azt ígérte, hogy utána néznek a problémának, és írásban válaszolnak a felvetőnek, ahogy a Liget utcai lakópark építése kapcsán elhangzottakra is. A kutyamenhellyel kapcsolatban Szabó Péter polgármester azt mondta, hogy lakossági fórumot tartanak, illetve szintén írásban is választ kapnak a közmeghallgatáson elhangzottakra a kérdezők. A közlekedéssel kapcsolatos felvetésekre Szabó Péter polgármester egyebek mellett elmondta, hogy az elkészült közlekedési koncepció alapoz a tervezett elkerülő útra, ami több problémát orvosolhat, ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a változtatásoknál a város közlekedését globálisan kell nézni. Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző több felvetésnél jelezte, hogy a Magyar Közlöny 177. száma tartalmazza a paksi és Paks környéki utakra vonatkozó tervezési és kivitelezési szakaszolást. Az önkormányzat javaslatokat tehet, a lehetőséggel éltek is, de azon területek esetében, amelyek nem az önkormányzat tulajdonában vannak nem hozhatnak döntéseket. A Villany utcai parkolót illetően azt a választ kapta a felszólaló, hogy nem áll az önkormányzat szándékában eladni a területet. Egy részére érkezett ugyan vételi ajánlat, de az ajánlattevő visszalépett. A polgármester jelezte, hogy a piacnál mindenképpen tervezik egy normális parkolóövezet kialakítását. A Bezerédj iskola ebédlője kapcsán elhangzott kérdésekre adott válaszában Szabó Péter polgármester úgy tájékoztatott, hogy folyamatban van a kiviteli tervek elkészítése, ami pedig a forrást illeti, rendelkezésre áll, ám elképzelhető, hogy a Paks II. beruházás kapcsán támogatáshoz juthat a város ennek a fejlesztésnek a megvalósításához is, a tárgyalások zajlanak és jó irányba haladnak. (A testületi ülés teljes terjedelmében felkerül a telepaks.net oldalra.)

A közmeghallgatást követően rátért a képviselő-testület a napirenden szereplő témákra. A költségvetési rendeletet hetedik alkalommal módosították. Az indoklásban elhangzott, hogy a polgármesteri hivatal felújítására, valamint a Paks-Dunakömlőd kerékpárút megépítésére van pályázati támogatás, de mivel időközben megemelkedtek az építőipari árak, a pályázati mellé saját forrást kell rendelnie ezekhez a fejlesztésekhez az önkormányzatnak, nemkülönben a Paksi FC edzőpályáinak kialakításához, valamint az új kutyamenhely megépítéséhez szükséges területek megvásárlásához. A szükséges összeget a pályázati céltartalékból biztosítják, valamint átcsoportosítanak forrásokat a beruházási pénzeknél.

Az idei költségvetési mellett a fiatal szakképzett pályakezdők Pakson történő letelepedésének támogatásáról szóló rendeletet is módosították. Ennek lényege, hogy – esetleges félreértések elkerülése érdekében – nyomatékosították a szövegben, hogy paksi ingatlan vásárlását, építését tudják támogatni, illetve ha az adott ingatlant öt éven belül értékesíti a pályázó, csak Paks közigazgatási területén vehet másikat.

Az önkormányzati bérlakások lakbérét – a tervezett inflációval megegyező mértékben – három százalékkal megemelték, ez például egy 50 négyzetméteres lakás esetében ötszáz forint növekedést jelent havonta.

A védett épületek felújításának támogatási rendszeréről szóló szabályozást is módosította a grémium. Ahogy elhangzott, ennek lényege, hogy megemelkedik az éves támogatási keret. Bordács József, a gazdasági bizottság elnöke azt mondta, hogy az építőipari árak emelkedése miatt az elnyerhető támogatási összeg már nem igazán jelentett segítséget a tulajdonosoknak, most, hogy duplájára emelkedik, talán már igen. Hozzátette, az is fontos változás, hogy az eddigi utófinanszírozás helyett, az elnyert támogatás felét előre megkapják a sikeresen pályázók, ami vélhetően szintén nagy segítség lesz számukra.

Döntöttek még egyebek mellett arról is, hogy a Paksi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját a tavalyi 54 ezer forintról 62 ezer forintra emelik, határoztak a képviselő-testület 2019-es munkatervéről és a belső ellenőrzési tervről, valamint arról is, hogy az önkormányzat megvásárolja a Csányi kerti utat.

A közmeghallgatásról, az ülésen meghozott döntésekről hosszabb összefoglalót ad a TelePaks kistérségi televízió pénteken (12.14.) a híradó után kezdődő magazinban, cikket közöl a Paksi Hírnök december 21-i számában, valamint a testületi ülés teljes terjedelmében felkerül a telepaks.net oldalra.