Lakossági fórumot tart az önkormányzat

A Paks Város Önkormányzata által megtárgyalt, valamint a 71/2017. (V.29.) Kt. számú határozattal jóváhagyott „Javaslat a településképi arculati kézikönyv elkészítésére és a településképi rendelet megalkotására, valamint a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatára a településképi rendelettel való összhang miatt”, valamint a 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat megkezdi a településképi arculati kézikönyv elkészítését, a településképi rendelet megalkotását, illetve a HÉSZ és a partnerségi rendelet felülvizsgálatát.

A településképi arculati kézikönyv a település bemutatásával, az értékek megismertetésével és az útmutató résszel tárja fel az épített környezet szépségeit városunkban. Ennek fényében várják a leendő Partnerek bejelentkezését, véleménynyilvánítását a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékekre, valamint a településképi jellemzőkre vonatkozóan.

Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – lakossági fórumot tart 2019. 01. 09.-én (szerda) 17 órakor a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy házasságkötő termében.

A Partnerek (lakosság, valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet, a Paks Város területén működő civil szervezeteket és a helyben működő egyházak) a javaslati eljárásba az Önkormányzat polgármesteréhez 2019. 01. 17-ig benyújtott írásbeli kérelemmel, illetve vélemény, javaslat, észrevétel megküldésével valamint a lakossági fórumon szóban jelezve jelentkezhetnek be.

A bejelentkezett Partnerek esetében a polgármester a megbízott városi főépítész bevonásával dönti el a résztvevők körét. A kérelemben meg kell jelölni a javaslati eljárás tárgyát, amennyiben a bejelentkezni kívánó Partner természetes személy, úgy a nevét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét, egyéb esetben a Partner nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét.

A kérelmet papíralapon a Polgármesteri Hivatal címére (7030 Paks, Dózsa György u. 55-61.) eljuttatva személyesen vagy postai úton lehet benyújtani vagy elektronikus levélben a pm.titkarsag@paks.hu e-mail címre kell megküldeni.

Az előzetes partnerségi felhívás a paks.hu honlapon megjelent, ezt ide kattintva érhetik el.