Lakossági fórumot tart az önkormányzat

Paks Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, a Pakson működő civil szervezeteket és a helyben működő egyházakat (továbbiakban Partnereket), hogy a 92/2016. (VIII.17.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervet és a 33/2016. (VIII.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott Paks Város Helyi Építési Szabályzatát módosítja.

A módosítás céljai, területei: Paks Város teljes közigazgatási területét érintő lakossági és önkormányzati igények.

Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – lakossági fórumot tart 2019. február 4-én 17 órakor a Paksi Polgármesteri Hivatal nagytermében. A módosítás dokumentációja a www.paks.hu honlapon a „hirdetmények, közzétételek” rovatban (ez ide kattintva is elérhető), valamint személyesen a Paksi Polgármesteri Hivatal 223-as irodájában megtekinthető.

A Partnerek a véleményezési eljárásba az önkormányzat polgármesteréhez 2019. február 24-ig benyújtott írásbeli kérelemmel, illetve vélemény, javaslat, észrevétel megküldésével, valamint a lakossági fórumon szóban jelezve jelentkezhetnek be.

A kérelemben meg kell jelölni a módosítás célját, ha a bejelentkezni kívánó Partner természetes személy, akkor a nevét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét, egyéb esetben a Partner nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét.

A kérelmet papíralapon a Polgármesteri Hivatalba (7030 Paks, Dózsa György u. 55-61.) személyesen vagy postai úton lehet benyújtani, vagy elektronikus levélben a pm.titkarsag@paks.hu e-mail címre megküldeni.

Azon Partnerek, akik 2019. 02. 24-ig a véleményezési eljárásba nem jelentkeznek be, az eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.

Fotó: Babai István/ Paksi Polgármesteri Hivatal
Paks légifelvétel. Fotó: Babai István/ Paksi Polgármesteri Hivatal/archív