Az elkerülőútról volt szó a lakossági fórumon

Lakossági fórumot tartott az önkormányzat a tervezett elkerülőúttal kapcsolatosan, mely a déli iparterülettel köti majd össze a Fehérvári utat, ezzel a város főutcájának tehermentesítését szolgálná. A városháza nagyterme megtelt érdeklődőkkel.

A partnerségi egyeztetés azért vált szükségessé, mert az elkerülőút korábbi nyomvonalát a felmerülő lakossági igények kapcsán módosították, ez pedig ismét érinti a helyi építési szabályzatot. Mint azt Szabó Péter polgármester elmondta, olyan új nyomvonalat jelöltek ki a településtervezőkkel, amely mind az önkormányzat, mind a városlakók számára a lehető legkevesebb érdeksérelemmel jár. A fórumon ezt erősítette meg Horváth András, Paks főépítésze is.

Szabó Árpád, a tervező kft. szakembere tájékoztatta a jelenlevőket arról, hogy újragondolták a 2018-ban az Ürgemezőtől a Kölesdi útig kijelölt nyomvonal koncepcióját. A korábbi tervek szerinti elkerülőút túlságosan közel lett volna a vácikai ingatlanokhoz. A jelenleg tervezett út a korábbitól kétszáz méterrel arrébb fekszik délnyugatra, így megmaradhatnak egészében vagy részben a jelenlegi zártkerti területek. Emellett az önkormányzatnak sem jelent akkora fenntartási terhet, kötelezettséget, ami a későbbiekben más fontos céloktól venné el az önkormányzat erejét, anyagi teljesítőképességét, tette hozzá az elmondottakhoz Horváth András főépítész, majd úgy folytatta: megközelítőleg 260 méter széles kiskerti tömb tengelyében 25-30 méter széles sávot vesznek igénybe az úthoz, további 50 méteres védősávban építési korlátozásokat kell bevezetniük, tehát egy érintett 130 méter hosszú telken 100 méter hosszan továbbra is állhat épület, a maradék területen pedig gazdálkodhatnak a tulajdonosok.

A tájékoztatót lakossági kérdések követték. A legtöbben saját telkük, ingatlanuk vonatkozásában voltak kíváncsiak a részletekre, ám a szakemberektől több ízben is elhangzott a fórumon, hogy egyelőre a nyomvonal kijelölése történt meg az önkormányzat és a tervező cég részéről, az út konkrét tervezése a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által történik majd.

Többen azt támogatnák – és aláírást is gyűjtöttek ennek érdekében –, hogy a nyomvonal maradjon ott, ahova az eredeti koncepcióban tervezték. Horváth András többször hangsúlyozta, hogy minden megoldás hoz magával pozitív és negatív érintettséget, a tervezésnél azt vették figyelembe, hogy a megoldás a lehető legtöbb félnek jó legyen. A jelenlegi elképzelés esetében az épületek megmaradnak, emellett 110 helyett 30 méteres sávot kell megvásárolnia az önkormányzatnak, ezt tartják helyes és gazdaságos megoldásnak. Megjegyezte: kisajátítási tervet nem tud mutatni, hiszen további egyeztetések várnak még az önkormányzatra. A jelenlegi terv csak a nyomvonalat jelöli ki, a környező területek végleges övezetbesorolása a későbbiekben történik meg.

Egy lovastanya-tulajdonos más megoldást szorgalmaz, mivel a nyomvonal a legelőjét érinti. A főépítész szerint, ha nem a lovastanyánál vezetne az út, akkor számos kiskerti ingatlant érintene. Egy másik felszólaló szerint valamennyi tulajdonost meg kellett volna kérdezni a nyomvonallal kapcsolatban.

Elhangzottak olyan kérdések is, hogy ki lehetne-e tolni a város határait a dűlőútig, így megnövelve az építési telkek számát. A főépítész szerint ez komplex dolog, Paks korábban lakóterületekkel bővítette a város egy részét, amelynek eredményeképpen 1000-1200 lakás épülhet. Többekben felmerült a Paks II. építése kapcsán várható teherautóforgalom okozta zaj kérdése, de Horváth András előrevetítette: az elkerülőút a főutca tehermentesítését szolgálja, a Paks II. építésével kapcsolatos forgalom nem jön erre a területre, hiszen az autópályát a déli csomóponton keresztül meg tudják közelíteni.

A tervezési folyamattal kapcsolatos véleményezési eljárásba a lakossági fórumon tett szóbeli bejelentkezésen kívül a polgármesterhez írásban eljuttatott kérelem, vélemény, javaslat megküldésével lehet még február 27-ig. A bejelentkezett partnerek közül a résztvevők köréről a városi főépítész és a polgármester dönt.

Fotó: TelePaks
Fotó: TelePaks