Meghaladja a 24 milliárdot az idei költségvetés főösszege

Fotó: TelePaks

Megtartotta idei első tervezett ülését a képviselő-testület. A grémium elfogadta a város 2019. évi költségvetési rendeletét és döntött a Tisztes polgár kitüntetés adományozásáról is.

Első napirendi pontként szerepelt az ülésen a Települési Értéktár Bizottság 2018. év második féléves munkája. A szervezet tevékenységéről Bodor Éva elnök számolt be.

Törvény írja elő, hogy az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezőségeiről határozattal rendelkezzen az önkormányzat. A testület döntött arról, hogy a következő három évben nem kíván hitelt felvenni.

A grémium tárgyalta a 2019. évi költségvetést, amelynek főösszege meghaladja a huszonnégymilliárd forintot. Szabó Péter polgármester szerint az idei költségvetést a takarékos, biztonságos városműködtetés, tudatos városüzemeltetés és fejlesztés alapelvei szerint határozták meg, de fontos szempont volt az is, hogy az önkormányzat kötelezően vállalt feladatait ne veszélyeztessék az önként vállalt tevékenységek. A városvezető azt is elmondta tájékoztatójában, hogy folytatódik a hivatal és az önkormányzati intézmények dolgozóinak, valamint az óvodapedagógusoknak a béremelése. A költségvetés fontos része a tartalék, amely forrást biztosít a bizottsági pályázatokra, a részönkormányzati, a polgármesteri, az alpolgármesteri és az egyéni képviselői keretekre és az egyelőre nem látható kiadásokra.

Tizenegymilliárd forintnál is többet fog költeni az önkormányzat beruházásokra, amelyek között szerepel a Duna-part rekonstrukciója, a Csengey Dénes Kulturális Központ kamaramozi-termének kialakítása, a Vácika utca közművesítése, az Életfa Idősek Otthona bővítésének kivitelezése, az új városközpont fejlesztése és a stadion megépítéséhez kapcsolódó telekvásárlások is. Saját forrásból támogatja az önkormányzat a dunakömlődi kerékpárút megépítéséről szóló pályázatot, a Protheus Holding Zrt. elektromobilitási programját és elektromos buszok beszerzését, emelte ki Szabó Péter. Felújításokra mintegy hárommilliárd forintot különített el az önkormányzat. A tételek között szerepel többek között a Gesztenyés út, az Ősz és a Völgy utcák felújítása, a Csengey központ tetőszerkezetének rekonstrukciója. Megújulnak közterületek, elkezdődik az Anna utca, a lakótelepi központi park, a Kömlődi út felújítása és a Kurcsatov utcai tömbbelső második ütemének kivitelezése.

Szabó Péter szerint fontos, hogy az intézmények színvonalas működéséhez biztosítsák az anyagi forrást, csakúgy mint a szociális támogatásra és a lakhatás minőségét célzó beruházásokra, és azt is elmondta, hogy a városüzemeltetésre mintegy kétmilliárd forint szerepel a költségvetésben.

Bana János alpolgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy az önkormányzat évről évre több pénzt fordít a lakosság komfortérzetét növelő és önként vállalt feladatokra. – Az idei költségvetésben sok fejlesztés jelenik meg, amelyeket ütemezni kell, egy lépcsőben nem lehet megoldani az összeset – tette hozzá. A költségvetési rendeletet egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület.

Nyolcadik alkalommal módosította a testület az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló önkormányzati rendeletet, valamint önkormányzati rendeletet alkotott a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről. Erre azért volt szükség, mert a kormány törvénymódosítást hajtott végre, így valamennyi önkormányzatnak felül kell vizsgálnia az ebben a témában alkotott helyi rendelkezéseit. Mivel szinte valamennyi pontot módosítani kellett volna, az önkormányzat úgy döntött, hogy új rendeletet alkot, amelyet az ülésen elfogadott a testület, az új rendelet február 25-én lép hatályba.

A grémium megtárgyalta a településrendezési eszközök módosításáról, valamint a településképi arculati kézikönyv elkészítésével és a településképi rendelet megalkotásával kapcsolatban készült előterjesztéseket. Emellett véleményezték a partnerségi rendelet és a helyi építési szabályzat felülvizsgálatával kapcsolatos előzetes partnerségi bejelentkezéseket és észrevételeket. Szabó Péter hangsúlyozta, hogy azok sem kerülnek kizárása, akik korábban nem jelentkeztek be a partnerségi eljárásba, a későbbi fórumokon is bejelentkezhetnek.

A grémium egyhangúlag elfogadta a polgármester 2019. évi szabadságának ütemezését, valamint a gazdasági program 2018. évi teljesüléséről szóló beszámolót. A polgármester szerint a város hétéves gazdasági programja alapot nyújt az éves költségvetés megalkotásához, szerepel benne többek között a közösségi közlekedés fejlesztése, a dunakömlődi kerékpárút építése, a polgármesteri hivatal felújítása és a CLLD helyi közösségfejlesztést célzó pályázat is. Szabó Péter azt is hozzátette, hogy az említett projektek mindegyike már a megvalósítás szakaszába lépett.

Módosította a grémium a közbeszerzési szabályzatot, illetve döntött arról is, hogy pályázati önerőt biztosít a Csengey Dénes Kulturális Központ kamaramozi-termének kialakításához. A támogatási kérelmet a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz fogják benyújtani, a beruházás összköltsége 54 millió forint, ebből a pályázati támogatás 49 millió forint, az önkormányzat 5 millió forint saját forrást biztosít.

Az ülésen szó volt még az egészségügyi alapellátási körzetek ellátásáról, véleményezte a grémium az általános iskolai felvételi körzeteket, valamint döntött arról is, hogy pályázatot ír ki a Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha, a Paksi Benedek Elek Óvoda és a Paksi Napsugár Óvoda intézményvezetői állásaira. A regnáló vezetők szerződései 2019. július 31-én lejárnak, ezért a testület várhatóan májusban bírálja el a beérkező pályázatokat.

Elfogadták a képviselők a Paksi Közművelődési Közhasznú Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatát, és új tagot választottak az intézmény felügyelő bizottságába. A polgármester javaslatára Benke Gábor fogja betölteni a posztot. Tizenkilencedik napirendi pontként tárgyalták az ülésen a városatyák Horváth Zoltán munka törvénykönyvével kapcsolatos előterjesztését. A képviselő azt javasolta, hogy az önkormányzat saját tulajdonú cégeinek alkalmazottaival ne kössék meg a módosított szerződést, illetve ezt a kérést továbbítsák azoknak a vállalkozóknak is, akiknek Pakson van cégük. Azt is indítványozta, hogy a körzet országgyűlési képviselője felé kezdeményezzék a munka törvénykönyv eredeti visszaállítását. A képviselő-testület nem fogadta el a módosítási javaslatokat.

Ezt követően felsőoktatási helyi egészségügyi ösztöndíjpályázat alapítását javasolta Horváth Zoltán képviselő. Az előterjesztés elfogadását a képviselő-testület egyhangúlag támogatta. Bana János azt javasolta a testületnek, hogy terjesszék ki a pályázatot, és a szociális ágazat dolgozói és óvodapedagógusok részére is írják ki.

Az ülésen döntés született arról is, hogy vis maior pályázatot nyújt be az önkormányzat a Belügyminisztériumhoz egy Deák Ferenc utcai pincebeomlás okán, és határozatot fogadott el a testület arról, hogy a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulástól kapott támogatói összeget közművelődési intézmények felújítására és karbantartására fordítja. Az ülésen módosították a Vak Bottyán Tehetséggondozó Alapítvány alapító okiratát, illetve támogatásáról biztosította a testület a Paksi Katolikus Egyházközséget, amely a Szent Vendel kápolna felújításával kapcsolatban fordult az önkormányzathoz. A testület úgy döntött, hogy az épület rekonstrukciójának tervezéséről szóló pályázatot benyújtják a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz.

Zárt ülésen tárgyalt a képviselő-testület a Tisztes polgár kitüntetés adományozásáról. Az a döntés született, hogy idén Molnár Imréné és Siklósi Mátyás veheti át az elismerést a március 15-i városi ünnepségen.