Megvan az általános iskolai beíratás időpontja

A 2019/2020-as tanévre vonatkozó általános iskolai beíratás 2019. április 11-én és 12-én 8 és 19 óra között lesz, olvasható a Tolna Megyei Kormányhivatal honlapján. A jogszabály szerint a tankötelessé váló, azaz a 2013. augusztus 31-ig született gyermeket köteles beíratni a szülő a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. A beíratáskor be kell mutatni az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, és szükség lesz a gyermek nevére kiállított lakcímkártyára is. Az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles korú gyermeket, aki életvitelszerűen a körzetében lakik. A gyermek felvételéről, illetve az elutasításról az iskola vezetője dönt, a szülők írásban kapnak értesítést 2019. április 20-ig. A felvétel elutasítása esetén a szülő jogszabálysértésre, illetve érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül. A kérelmet az illetékes Tankerületi Központ igazgatójához, ha nem állami fenntartású az intézmény, akkor annak fenntartójához kell címezni. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzetét és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzetét a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala meghatározta és közzé tette honlapján, ezt és az általános iskolai beíratásról szóló teljes hirdetményt ide kattintva elérhetik. Felhívják a figyelmet arra, hogy a vonatkozó rendelkezések szerinti körzetmegállapítás nem érinti a szülő szabad iskolaválasztáshoz való jogát.

A kép illusztráció. Fotó: www.pixabay.com
A kép illusztráció. Fotó: www.pixabay.com