A tehermentesítőútról és a lakótelepi központi park felújításáról is szó volt az ülésen

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

A lakótelepi központi park felújításának indítása, a tehermentesítőút nyomvonalának módosítása és a személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjának megállapítása is szerepelt a képviselő-testület márciusi ülésének napirendjén. A grémium döntött a hatos számú háziorvosi körzet ellátásáról is: dr. Palkó Ágnes veszi át dr. Ságh Beáta körzetét.

Tíz témát tárgyalt márciusi ülésén Paks képviselő-testülete. A napirendek elfogadása előtt Barnabás István alpolgármester arról tájékoztatta képviselőtársait, hogy delegációval Paks testvértelepülésére, Kézdivásárhelyre utazik, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulójáról ott emlékeznek meg. A németországi Reichertshofennel harminc, az erdélyi Kézdivásárhellyel tizenöt éve írt alá testvértelepülési szerződést Paks önkormányzata, az évfordulók méltó megünnepléseként Barnabás István alpolgármester arra kérte képviselőtársait, hogy mind a delegációk küldésében, mind fogadásában vegyenek aktívan részt. Szabó Péter, mint az eddigiekben, most is támogatásáról biztosította az alpolgármestert.

A tárgyalt napirendek között elsőként elfogadták a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények idei intézményi térítési díjait, inflációt követő, 2,7 százalékos emelést hajtottak végre.

Kovács Sándor képviselő alpolgármesteri tisztségéről történt lemondása miatt módosította az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a testület, hiszen az alpolgármesterek száma, valamint a bizottsági feladatok és hatáskörök is változtak. Arról született döntés, hogy a jövőben két társadalmi megbízatású alpolgármester segíti a városvezető munkáját.

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi vélemények is napirendre kerültek az ülésen. Három partner jelentkezett be a véleményezési eljárásba, észrevételeik közül kettőt megfontolásra javasolt, egyet elutasított a döntés előkészítője, viszont azt a javaslatot, hogy ne áldozzák fel a Dózsa György utcai épületeket körforgalom kialakítása érdekében, elfogadta. A testület ezzel a partnerségi szakaszt lezártnak tekinti.

A tehermentesítőút nyomvonalának módosításával kapcsolatban is lezajlott a partnerségi eljárás, harminc partner jelentkezett be, hét véleményt megfontolásra, tizenötöt elutasításra javasoltak, két bejelentkezőt nem tudtak partnerként tekinteni, négyen pedig nem tettek észrevételt. Szabó Péter polgármester a napirend tárgyalásakor arról tájékoztatott, hogy a nyomvonal módosításával 119 vácikai tulajdonos nem ért egyet, de partnerként nem jelentkeztek be, a Pálma Lovastanya tulajdonosa, Fritz József tiltakozó véleményét 991 fő támogatja. Az önkormányzat városfejlesztéssel foglalkozó csoportja felvette a kapcsolatot a lovastanya tulajdonosával, konstruktív párbeszédet folytatnak az út nyomvonalával kapcsolatosan – fűzte hozzá a városvezető. Horváth Zoltán képviselő a tehermentesítőút nyomvonalmódosításának tárgyalásakor a gyalogos átkelés lehetőségeiről érdeklődött és az autópálya közelsége miatti problémát vetette fel. Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző válaszában azt mondta, hogy a tervezés a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. feladata lesz, amely szabványok alapján határozza meg a konkrétumokat, jelenleg a folyamat elején tartanak. Hangsúlyozta, hogy a Zrt. figyelembe veszi majd az önkormányzati igényeket. Bagdy László tanácsnok megjegyezte: az út nyomvonalát nem lehet úgy kialakítani, hogy az valamennyi érintett megelégedésére történjen.

A testületi ülést megelőzően több lakó felkereste Szabó Pétert azzal a véleménnyel, hogy szerintük a Fehérvári út és Toldi utca közti városrészhez túl közel van az elkerülőút nyomvonalának tengelye. A polgármester az ülésen arról tájékoztatott, hogy ígéretet tett a lakóknak, megvizsgálják az észrevételeket és a településszerkezeti terven módosítják az érintett szakasz nyomvonalát, arra törekedve, hogy az minél távolabb kerüljön a lakóövezettől.

A lakótelepi központi park felújítása első ütemének megvalósításáról szóló megállapodást is jóváhagyta a megbeszélésen a testület. Szabó Péter úgy tájékoztatott, hogy várhatóan már májusban elkezdődik a Kishegyi út és a Csengey központ közötti terület rehabilitációja, amely több magántulajdonost is érint, a rájuk eső költségeket az önkormányzat átvállalja. Erről megállapodást kötnek, hogy a felújítás zökkenőmentesen haladhasson. A polgármester hozzátette: nagy örömére szolgál, hogy elindul a park felújítása, hiszen 20-25 éves tartozását rója le a város a lakosság felé azzal, hogy egy nagyszerű és szép teret ad majd át.
Napirenden szerepelt a hatos számú háziorvosi körzet ellátásának kérdése is. Arról döntöttek a képviselők, hogy egyelőre tartós helyettesítéssel, majd november elsejétől az önkormányzattal kötött szerződéssel dr. Palkó Ágnes veszi át dr. Ságh Beáta körzetét.