Átadták a Tisztes polgár kitüntetést az ünnepi esten

A Szent István téren délelőtt tartott megelékezés után a Csengey Dénes Kulturális Központban folytatódott a március 15-i városi ünnepi programsorozat. – Egy család vagy éppen egy nemzet akkor él igazán, ha együtt dobban a szíve, ha vannak közös, egységes válaszai az őt körülvevő világ kihívásaira. Ahogyan volt szívből jövő válaszuk ’48 hős forradalmárainak az akkori világ zsarnokságára, kizsákmányolásra, a nemzet évszázadok óta várt felvirágoztatására. 1848. március 15-én nemzetünk egy emberként mondott nemet a Habsburg elnyomásra, a magyar nép sárba tiprására. A Nemzeti dal egyetlen pillanat alatt állította talpra a forradalmár magyar szíveket. Örök példát adva minden embernek a Kárpát-medencében összefogásról, bátorságról, szabadságvágyról, a nemzet erejéről, élni akarásáról – mondta ünnepi beszédében Szabó Péter.

Szabó Péter, Paks polgármestere. Fotó: Babai István
Szabó Péter, Paks polgármestere. Fotó: Babai István

Kiemelte, hogy ezen az ünnepi órán bennünket, mai magyarokat is kötelez 1848 lelkülete. Nemcsak az emlékezésben, hanem abban is, hogy mi is bátor válaszokat adjunk a mai Európa nekünk szegezett kérdéseire, kihívásaira. – Úgy gondolom, így vagy úgy, de mindazzal, ami bennünket körülvesz, nyomás alá helyez, valamit kezdenünk kell. Reagálnunk kell rá, azonosulunk vele vagy elutasítjuk. És a tét hatalmas. Hiszen két világ, két értékrend áll egymással szemben. A hagyományos, konzervatív, vagyis értékőrző világ- és emberkép, amelyben az országok szuverének és attól erősek, hogy őrzik saját nyelvüket, kultúrájukat, határaikat, identitásukat. Ahol a család még egy férfi és egy nő közössége, ahol az apát egyszerűen apának, az anyát egészen furcsán és minden félelemtől mentesen csak anyának merik hívni. Igen, ennek az értékrendnek a képviselői már csak ilyenek. Nevén merik nevezni a dolgokat, ki merik mondani a veszélyes igazságokat. Bátrak, mert ők nem beleszülettek a szabadságba, demokráciába, hanem magyarként, lengyelként vagy más kelet-európai népek gyermekeiként időről időre megharcoltak érte. És ezzel szemben ott áll egy másik világkép, mely elvitatja a nemzetek önállóságának jogát, feladja ezeréves keresztény gyökereit, megszégyeníti és kiüresíti a családot alkotó férfi és nő identitását – fogalmazott a polgármester.

– Ezért fontos kérdés, hogy mit kezdünk a ’48-as forradalom örökségével. Mi, ma élők ki merjük-e mondani a véleményünket, tudunk-e összefogni nemzeti céljainkért, hiszünk-e nemzeti függetlenségünkben, akarjuk-e megvédeni, sőt éltetni keresztény gyökereinket, kezünkben tartjuk-e saját sorsunk alakításának lehetőségét, vagy elfogadjuk egyfajta történelmi végzetként, hogy családjaink, gyermekeink jövőjét újra mások irányítsák – húzta alá.

– Mert 1848 tavaszi szele most is itt leng közöttünk, s ha hagyjuk, akkor tanít és formál mindannyiunkat. Tanítja az embert, hogy vegye komolyan méltóságát, vágyait, lelkének tiszta hangjait, és járjon ma is az 1848-ban megfogalmazott úton. De figyelmeztet arra is, hogy a szabadság ajándék, melyet őseinktől kaptunk, azért, hogy sértetlenül adjuk tovább gyermekeinknek, unokáinknak. Vagyis megtanít a generációk összefogására, gondolataink egybefűzésére, tiszteletre, értékeink, szabadságunk, nemzeti identitásunk megvédésére. És arra, hogy mindig merjünk kiállni önmagunkért, nemzetünkért, a jövőért – zárta a polgármester ünnepi beszédét, amelyet követően átadták a Tisztes polgár kitüntetéseket. Az elismerés díjazottjai idén Molnár Imréné és Siklósi Mátyás.

Molnár Imréné. Fotó: Babai István
Molnár Imréné. Fotó: Babai István

Ahogy a méltatásban elhangzott, Molnár Imréné Ancikát, ha névről nem is, de tevékenységéről szinte mindenki ismeri a városban. Az atomerőműből vonult nyugállományba, szeretettel emlékszik vissza az ott eltöltött időkre, kiemelten a sok társadalmi munkára, amikor még bárki, bármikor hadra fogható volt, hogy segítsen. A karitatív munkát egészen kicsiben kezdte: a buszmegállók környékén figyelt fel a szegény sorsú, lecsúszott egzisztenciájú, segítségre szoruló emberekre, vitte a forró teát, egy kis élelmet. Aztán elkezdődött a házhoz menő gyűjtés, sokan adtak ruhaneműt, ágyneműt, amit zsákokban, kerékpárral vitt haza, hogy aztán szétoszthassa a rászorulók között. A saját házánál, majd a Szent István téren tíz éven át tartott karácsonyi ételosztást. Ma is hálával gondol azokra, akik ebben segítették, a polgárőrségtől a tűzoltóságig mindenki hozzáadott valamit, ha kellett padokat, asztalokat, vagy éppen a szállításban segítettek, hőgombát adtak a hideg ellen. Ha úgy adódott, varrni, főzni, a pénzt beosztani tanította a segítségért hozzá fordulókat. Lelkes paksiakból munkatársakat szervezett maga mellé, akik hozzá hasonló empátiával segítették a munkáját. Létrehozta a Segítők Házát, ahol a ruhaneműkön, háztartási eszközön, bútorokon túl rendszeresen osztanak tartós élelmiszert, tartanak programokat. Minden héten kedden és csütörtökön délelőtt várják az adakozni kívánókat és a rászorulókat. Jelenleg két állandó munkatársa van, Hosszú Ilona és Kiss Józsefné. Munkájához mindig erőt adott a családja, gyermekei és a hite.

Siklósi Mátyás. Fotó: Babai István
Siklósi Mátyás. Fotó: Babai István

Siklósi Mátyás, az utolsó paksi kádármester 1959-ben kezdte tanulni a szakmát Pakson, követve a családi hagyományt, hiszen már nagyapja is kádár volt. 1962-ben a kádárképzés utolsó évfolyamán végzett, azóta sem itt, sem az országban nem találunk hasonló iskolát. A korábban nagy hagyományokkal rendelkező szakma kihalni látszik, pedig annak idején még a paksi konzervgyárnak is saját kádárüzeme volt, hiszen hordókban savanyították az uborkát, káposztát. Az itt eltöltött évek után Pesten dolgozott a hordógyárban, ahol 50 literes söröshordókat készített. 1990-ben, a mestervizsga letétele után önálló iparossá vált, 150, 200, 300 literes tölgyfahordókra specializálódott, de pálinkáshordók is kikerültek a keze alól. Közben folyamatosan modernizálta, gépesítette a műhelyét, azzal együtt, hogy a régi szerszámokat is megőrizte. A precíz, hagyományos famegmunkálás híve, munkáival találkozhatunk Pakson, Szekszárdon és más szőlőtermesztő vidéken is. Hetvenéves koráig űzte az ipart, de barátoknak, ismerősöknek ma is dolgozik, javításokat végez: abroncsokat, dongákat, hordófeneket cserél. Nemcsak a hordóval, a belevalóval is nagy szakértelemmel foglalkozik, kiváló zweigelt boraival számos borversenyen arany, ezüst és bronz oklevelet szerzett. Az evangélikus gyülekezet oszlopos tagja, ötven éve házas, két fia és három unokája van.

A Paksi Bezerédj Általános Iskola diákjai adtak ünnepi műsort. Fotó: Babai István
A Paksi Bezerédj Általános Iskola diákjai adtak ünnepi műsort. Fotó: Babai István

Az est zárásként a Paksi Bezerédj Általános Iskola diákjai adtak ünnepi műsort „Szabadság, szerelem!” címmel.