A Pongrácz Sándor-díjra várnak javaslatokat

A paksi városháza. Fotó: Babai István/archív
A paksi városháza. Fotó: Babai István/archív

Paks Város Önkormányzata Pongrácz Sándor-kitüntetéssel ismeri el azok tevékenységét, akik munkájukkal jelentősen hozzájárultak a település egészségügyi ellátásának fejlesztéséhez, és ezen a területen kimagasló teljesítményt nyújtottak. Az elismerést páros évben orvos, páratlan évben szakmai munkát segítő egészségügyi dolgozónak ítélik oda, ennek megfelelően várják idén is az ajánlásokat. A kitüntetés adományozására javaslatot tehet minden paksi lakos, paksi székhellyel rendelkező jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Az ajánlásnak tartalmaznia kell a jelölt azon teljesítményét, ami méltóvá teszi a kitüntetésre. A javaslatokat írásban, 2019. április 23-ig lehet benyújtani dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyzőhöz. Az elismerést a Semmelweis nap alkalmából rendezett városi ünnepségen adják át.

A névadóról:
Dr. Pongrácz Sándor (1901-1984) Aradon született és érettségizett, majd Budapestre költözve 1929-ben szerzett orvosi diplomát. Több egészségügyi intézményben dolgozott, amikor 1939. március 1-jétől a szekszárdi Közkórházból Paksra került, 1940-től már kinevezett községi orvos. A szekszárdi kórházban végzett tízéves kiváló munkájáért kapott jubileumi jutalmából korszerű rendelőt rendezett be, röntgenkészüléket vásárolt, sebészeti kisműtőt alakított ki, és kislaboratóriumot működtetett. Gyakorlott sebészként gyakran operált a Kossuth Lajos utcai Resch-féle szanatóriumban, ahol szüléseket is vezetett. 1968-ban ment nyugdíjba a paksi KÖJÁL vezető főorvosaként. 1979-ben a városvezetés Paksért érdeméremmel búcsúztatta, amikor szintén orvos feleségével elköltöztek fiához Mosonmagyaróvárra, ott is temették el 1984-ben. A Deák Ferenc utcai rendelője épületét ma már Pongrácz-házként is emlegetik, korábban Novák Sándor paksi orvos és amatőr régész háza volt, majd itt kezdte meg működését a polgári leányiskola. Orvosi tevékenységének megbecsülésére 1999-ben alapított díjat nevével Paks Város Önkormányzata. (Forrás: Kernné Magda Irén – Híres paksi elődeink)