Közel harminc témát tárgyalt a testület

Fotó: TelePaks
Fotó: TelePaks

Ziliziné Petrik Klára és Nagy Márta veheti át idén a Gyermekeinkért díjat a városi pedagógus napon. Erről is döntött a képviselő-testület áprilisi ülésén, a megbeszélésen közel harminc előterjesztés véleményezése várt a grémium tagjaira.

A Rókus kápolna előtt készülő épülettel kapcsolatos interpellációval kezdődött a képviselő-testület áprilisi ülése, Barnabás István alpolgármester mondta el aggályait a véleménye szerint a városban a kedélyeket borzoló, Paks látképét súlyosan rontó épület miatt. Kérdésként fogalmazta meg, hogy az önkormányzat illetékesei megvizsgálták-e azt, hogy a Rókus kápolna mellett épülő épület megfelel-e a HÉSZ előírásainak, megvizsgálták-e az épület tervdokumentációját és amennyiben nem felel meg az előírásoknak, milyen intézkedést tervez az önkormányzat az ügyben. Mint az Szabó Péter polgármester válaszában elhangzott, az építési engedélyt a város főépítésze adta ki még 2015-ben komoly feltételeket szabva az építtető számára, mint például, hogy a kápolna láthatóságának a hatos út felől meg kell maradnia, és a 2017-ben kiadott településképi vélemény sem kifogásolta az építkezést, annak papírjai, illetve dokumentációi is, az építési szabályzat alapján rendben voltak. A Rókus utcai kápolna melletti épület építési engedélyét az építésügyi hatóság adta ki Szekszárdon, és nem a paksi önkormányzat illetékességéhez tartozott. A képviselők és a polgármester is egyetértettek abban, hogy a Rókus kápolna, Paks fontos öröksége, nem kerülhet veszélybe és hogy az új épületnek illeszkednie kell a meglévő településképbe. Szabó Péter polgármester a megbeszélés után bejelentette, hogy a Szekszárdi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályához fordul a Rókus kápolna mellett épülő ház miatt, hatósági eljárást fog kezdeményezni az építkezéssel kapcsolatban.

A grémium az interpellációt követően közel harminc témát tárgyalt. Elfogadta a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót is. – Évek óta folyamatosan csökken az autóbuszon utazók száma, ezért tavaly is mintegy tízmillió forinttal kellett hozzájárulnia az önkormányzatnak a helyi tömegközlekedés biztosításához. De a következő években ez a helyzet változni fog, ugyanis az e-mobilitás programnak köszönhetően 2020-tól már elektromos buszok fogják szállítani a paksiakat helyben is – tájékoztatott a polgármester.

Április 25-én teszi közzé idén az önkormányzat az energiamegtakarítást eredményező felújításokat támogató pályázatát. 2019-ben is 50-50 millió forint a keretösszeg, amire benyújthatják igényüket a panel és a hagyományos technológiával épült lakások tulajdonosai – erről is döntött áprilisi ülésén a képviselő-testület. A polgármester hangsúlyozta, a feltételek nem változtak, továbbra is ötven százalékos az önkormányzati támogatás, és ahogy eddig is, úgy várhatóan az idén is minden pályázót támogathatnak majd.

A vagyongazdálkodásról szóló helyi rendelet módosítása kapcsán a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. (PFV Zrt.) feladatairól tárgyaltak a képviselők. Az előterjesztésben ahhoz kívántak jogi hátteret teremteni, hogy a cég feladatokat tudjon átvállalni a hivataltól. Az ülésen nem kapott minősített többséget a rendeletmódosítás. Arról született döntés, hogy elnapolják a kérdést, és a közeljövőben tartandó egyeztetést követően döntenek majd a PFV Zrt.-vel kapcsolatos napirenden szereplő témákban.

Tavaly döntött arról a testület, hogy Paks is hozzájárul a Mezőföldvíz Kft. 87 millió forintos törzstőke emeléséhez, mintegy 29 millió forinttal. A részarányos összeggel a szolgáltatás biztosításához nyújtanak ismét forrást, de továbbra is szeretnék elérni, hogy a tulajdonos önkormányzatok tulajdoni hányaduk arányában vegyék ki a részüket a cég működésének fenntartásához szükséges fedezet rendelkezésre bocsátásából – hangsúlyozták az ülésen.

Döntöttek a képviselők arról is, hogy köznevelési szerződést köt az önkormányzat a Pécsi Egyházmegyével a szeptember elsején induló Kalkuttai Szent Teréz Tagóvoda működtetéséért.

Kiemelt fejlesztési területté nyilvánították a Fehérvári út és a Györkönyi utca közé eső szakaszt. A változtatásra a tehermentesítő út nyomvonal-módosításának meggyorsítása miatt volt szükség – tájékoztatott Szabó Péter.

Intézményvezetői pályázatokat is véleményeztek a testület tagjai. Támogatták Kovácsné Pál Krisztina, a Paksi Bezerédj Általános Iskola, és Sárosdi Bernadett, a Paksi I. István Szakképző Iskola pályázatát.

Kinevezésekről is döntött a grémium. A Paksi Benedek Elek Óvoda vezetésével Bosnyák Zoltánnét, a Paksi Napsugár Óvoda vezetői feladataival Molnár Adriennt, a Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha irányításával pedig Lukácsi-Magyar Melindát bízták meg a következő öt évre.

Határozatot fogadtak el a képviselők a Gyermekeinkért díj adományozásáról is. Az a döntés született, hogy 2019-ben Ziliziné Petrik Klára és Nagy Márta munkáját köszöni meg a város ezzel a díjjal a pedagógus napon.