Megtartotta decemberi ülését a képviselő-testület

Mádi Magdolna, a Tűzvirág Táncegyüttes művészeti igazgatója veheti át a Paks Kultúrájáért kitüntetést a magyar kultúra napja alkalmából rendezett városi ünnepségen januárban – így döntött decemberi rendes ülésén a képviselő-testület. A grémium tárgyalt egyebek mellett a jövő évi költségvetési koncepcióról, módosították a lakbérekről szóló rendeletet és határoztak az önkormányzati gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak tagságáról is. A tanácskozáson az előterjesztések egy részénél egyhangú döntést hoztak, néhány témában nem volt egyetértés a Paksi Deák Ferenc Egyesület (PDF) és a Fidesz-KDNP képviselőcsoportjai között.

Élve a törvény adta lehetőséggel, a képviselő-testület erre az önkormányzati ciklusra is településrészi önkormányzatot hozott létre Dunakömlődön, valamint Biritó, Csámpa, Gyapa, Cseresznyés és Hegyespuszta településrészeken. Utóbbi bizottság személyi összetételéről már a novemberi ülésen határoztak, most – mivel időközben ott is megtörtént a jelölőgyűlés – a dunakömlődi részönkormányzat külső tagjairól döntöttek. A jelölőgyűlésen legtöbb szavazatot kapott Szabóné Várkoly Rita és Hernádi Norbert a grémium külső tagjai. A külső, illetve önkormányzati képviselő tagokkal együtt így, a dunakömlődi településrészi önkormányzat bizottság öttagú, a külső városrészek településrészi önkormányzata bizottság pedig kilenc.

A képviselő-testület a fentihez hasonlóan egyhangúlag fogadta el a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft, a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft., valamint a TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. beszámolóját tevékenységükről.

Ismét módosították a város 2019-es költségvetését. Erre most egyebek mellett azért is szükség volt, hogy átvezessék a költségvetésbe a Kápolna utcai bölcsődeépület teljes körű felújítására elnyert közel egymilliárd forint TOP-os támogatást. A PDF képviselői csoportja a szavazáskor tartózkodott. Ezt Barnabás István képviselő az ülés után azzal indokolta, hogy véleményük szerint több beruházás túlárazott.

Terítékre kerültek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének díjai. A testület egyhangúlag elfogadta a közszolgáltató, azaz a DC Dunakom Zrt. javaslatát. Ez azt jelenti, hogy szennyvíztárolóból, illetve árnyékszékből történő ürítés esetében is a nem természetes személyeknél emelték az alapdíjat és az ürítési díjat, a természetes személy ingatlantulajdonosok estében viszont nem emeltek a díjakon. (A táblázat a paks.hu honlapon a testületi anyagok fül alatt megtalálható az előterjesztésben.)

Egyetértés volt a testületben, amikor arról döntöttek, hogy az önkormányzati bérlakások havi bérleti díját – az értékállandóság megőrzése érdekében – a becsült infláció mértékével megegyező három százalékkal megemelik. (Ez a táblázat is megtalálható a paks.hu honlapon a testületi anyagok fül alatt az előterjesztésben.)

Paks közigazgatási területén egy temető van önkormányzati tulajdonban, a dunakömlődi. Mindig ilyenkor év végén határoznak a temetkezéssel kapcsolatos díjak mértékéről. A grémium egyhangú döntéssel úgy határozott, hogy nem növeli a díjakat. Módosítás egyébként e tekintetben utoljára 2012-ben volt.

Paks Város Önkormányzata 2020-as költségvetési koncepciójáról Szabó Péter elmondta, hogy bár 2014 óta ennek elkészítésére nincs törvényi kötelezettsége az önkormányzatnak, fontosnak tartják összeállítását, hogy előzetesen meghatározzák az irányelveket a költségvetéshez. A téma tárgyalásakor vita alakult ki a két képviselőcsoport között. Heringes Anita jelezte hozzászólásában, hogy kérik kivenni az előterjesztésből az egyes pontot, amely a PDF véleménye szerint kormánypropaganda, és amennyiben ez nem történik meg, a szavazásnál képviselőik tartózkodni fognak.

Barnabás István újságírói kérdésre elmondta, hogy a köztisztviselői illetményalap növelését a kormány évek óta az önkormányzatokra hárítja. Ennek a mértéke valamivel több, mint 38 ezer forint, Pakson most 68 ezer lesz. Paks ezt meg tudja tenni, de sok önkormányzatnál ez gondot okozhat. Az a pont, amit szerettünk volna kivetetni az előterjesztésből, véleményünk szerint kormánypropaganda, semmi köze Paks költségvetéséhez, lehetőségeihez. Magát a koncepciót egyébként támogatjuk és egyetértünk az alapilletmény emelésével – fejtette ki.

Szabó Péter a PDF módosító javaslatával kapcsolatban azt mondta, hogy a költségvetési koncepció felépítése évek óta ilyen, és fontosnak tartja, hogy szerepeljen benne a kormány gazdaságpolitikája, amit 2019 nyarán a jövő évre meghatározott, hiszen ez nagyban befolyásolja az önkormányzat forráslehetőségeit. A megalkotott koncepció tartalmazza például, hogy milyen helyi bevételekre számíthat az önkormányzat, és azt is, hogy milyen kiadásokra. Az a legfontosabb, hogy ez egyensúlyban legyen. A 10 százalékos illetményalap-emeléssel kapcsolatban kiemelte, hogy nagy hangsúlyt kívánnak fektetni a köztisztviselők megbecsülésére, mondta.

A PDF szóbeli módosító indítványát hét nem és öt igen szavazattal a testület nem fogadta el, ezek után az előterjesztés szavazásánál a Fidesz-KDNP képviselői igennel szavaztak, a PDF képviselői pedig tartózkodtak.

Egyhangúlag fogadta el a grémium a 2020-as átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet. Ezzel – törvényi kötelezettségnek eleget téve – biztosítják a város működését a jövő évi költségvetés elfogadásáig.

Szerződést bont Paks Város Önkormányzata a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel és a hulladékkezelésről a Vertikál Nonprofit Zrt.-vel állapodik meg. Ennél a napirendi pontnál sem volt egyetértés a képviselőcsoportok között.

– Semmilyen üzleti tervet, előzetes kalkulációt nem láttunk a váltás utáni hulladékszállítás költségeit illetően, ezért kétségeinek vannak, így tartózkodtunk a szavazásnál – mondta Barnabás István.

Szakmailag alátámasztott, jól indokolt előterjesztés volt – mondta Szabó Péter polgármester, aki úgy összegzett, hogy az új partnerséggel előnyösebb feltételeket sikerül megteremteni, a lakosság nem fogja érezni a váltást a szolgáltatás minőségében, csak az előnyeit.

Egyhangú döntést hozott a grémium arról, hogy 2020. január elsejétől a Paksi Gyógyászati Központban nem a DC Dunakom Zrt. végzi a takarítást, illetve a mosodai szolgáltatást az Életfa Idősek Otthona, hanem ezekről az intézmény gondoskodik, amit az indokol, hogy mivel gyógyászati intézmény, speciális területekről van szó.

Ezen az ülésen volt feladat kijelölni az önkormányzati tulajdonú, illetve érdekeltségű gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjait. Itt sem volt egyetértés, a PDF sérelmezte a helyek elosztásának arányát.

– Az előterjesztés nem tükrözte a választói akaratot, hiszen a Fidesz-KDNP részéről 14, a PDF részéről pedig 3 delegált szerepel benne. Ezt méltatlannak érezzük, főként, hogy a gazdaságilag legfontosabb cégeink felügyelő bizottságában nem vagyunk ott. Ezzel elzárták az ellenőrzés lehetőségét a PDF-es képviselők vagy delegáltjaik elől – összegzett Barnabás István a tanácskozás után.

Ebben a kérdésben a felelősségre szeretném felhívni a figyelmet, húzta alá Szabó Péter polgármester. – A választók úgy döntöttek, hogy a polgári oldalt támogatják, így a gazdasági társaságaink felügyelete a mi felelősségünk. Azt gondolom, hogy a felügyelő bizottságok törvényes működése biztosított, a bizottságok beszámolót készítenek, ezeket bármelyik képviselő bármikor megtekintheti, és a bizottsági üléseken ismertetésre kerülnek, tehát itt nincs semmiféle titok – hangsúlyozta.

A képviselő-testület az iskolai intézményi tanácsokba is delegálhat tagot. A PDF módosító indítványát elfogadva az a döntés született, hogy amelyik körzetben iskola működik, ott lehetőleg a körzet képviselője legyen a delegált.

Zárt ülésen döntött a testület a Paks kultúrájáért díj adományozásáról. 2020-ban Mádi Magdolna, a Tűzvirág Táncegyüttes művészeti igazgatója veheti át a kitüntetést a magyar kultúra napja alkalmából rendezett városi ünnepségen.

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

További részleteket a TelePaks televízió Testületi tudósítások című magazinjában láthatnak december 13-án, a híradó után, ezt követően pedig a műsor felkerül a telepaks.net oldalra, ahogy a képviselő-testületi ülésről készült felvétel is.