Elérkezett a parlagfű-mentesítés ideje

A parlagfű és a gyomok elleni védekezésre hívja fel a lakosság figyelmét a Paksi Polgármesteri Hivatal a közelmúltban kiadott hirdetményében, amely a város honlapján olvasható. Törvényi kötelezettség a parlagfű-mentesítés, amelynek a leghatékonyabb módja a többszöri kaszálás.

Paks Város Önkormányzata felhívja a lakosság figyelmét a parlagfű- és gyommentesítéssel kapcsolatos feladatok elvégzésére. Az önkormányzat a köztisztaság fenntartásáról szóló rendeletének értelmében az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlan gyomtól, gaztól, szeméttől, vadon élő bokroktól, vagy allergiát okozó gyomnövényektől való megtisztításáról, a zöldfelületek kaszálásáról, attól függetlenül hogy az ingatlan beépített vagy sem.

A parlagfű legintenzívebb növekedési időszaka július, a virágpor a legnagyobb tömegben július végén és augusztusban szóródik, ezért az ingatlantulajdonosoknak a parlagfű elleni védekezést június 30-ig végre kell hajtaniuk, azt követően pedig a parlagfű virágzását, az allergén pollen levegőbe kerülését folyamatosan meg kell akadályozniuk a vegetációs időszak végéig. A védekezés legcélszerűbb módja a havonta legalább 2-3 alkalommal történő kaszálás. A művelési cél nélküli talajbolygatás csak serkenti az egész szezonban folyamatosan csírázó parlagfű szaporodását. A parlagfű veszélyes gyomnak tekinthető, ezért kötelező az ellene való védekezés.

A parlagfű elleni védekezés leghatékonyabb módja a rendszeres kaszálás. Fotó: www.pixabay.com
A parlagfű elleni védekezés leghatékonyabb módja a rendszeres kaszálás. Fotó: www.pixabay.com

Az önkormányzat felhívja a lakosság figyelmét, hogy a közegészségügyi problémákat okozó gyomnövényeket, különösen a parlagfüvet az ingatlanukhoz tartozó területeken a saját és a lakosság egészségének érdekében szíveskedjenek irtani. Június 30-a után az ingatlan tulajdonosának, használójának ismerete hiányában is haladéktalanul el kell végezni a közérdekű hatósági védekezést (kényszervégrehajtás). A védekezés alkotmányos alapjogokat is érint, így a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait betartva a védekezés zárt ingatlanon, telephelyen is elvégezhető. A kényszerkaszálás teljes költségét köteles megtéríteni a föld használója, tulajdonosa, ami a helyi feltételektől függően több tízezer forint is lehet hektáronként. A megtérítendő költség nem azonos a növényvédelmi bírsággal, amit 15 ezer és 5 millió forint közötti összegben az eljárás költségén felül szabnak ki. A költségek meg nem fizetése esetén – az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló törvény szerint – azok adók módjára behajthatók. Hatósági ellenőrzést belterületen a jegyző, külterületen a földhivatal végez.