Jutalmazásról is döntött a képviselő-testület rendkívüli ülésén

Költségvetésről, közlekedésbiztonsági fejlesztésekről és jutalmazásról is tárgyalt Paks képviselő-testülete. Napirend előtt Szabó Péter polgármester tartott beszámolót a veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntésekről. A grémium rendkívüli ülésen tanácskozott, mivel az éves munkatervben ez az ülés nem szerepelt.

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Napirend előtt két kérdésre válaszolt Szabó Péter polgármester. Kudorné Szanyi Katalin képviselő, a szemétszállításban tapasztalható gondok megoldásáról érdeklődött, információi szerint a szolgáltató áremelést tervez. A polgármester azt mondta, hogy a szolgáltató nem tájékoztatta az önkormányzatot áremelési tervekről. – Felvesszük a kapcsolatot az új közszolgáltatóval, kivizsgáljuk az észrevételeket, és megoldjuk a problémákat – ígérte.

Mezősi Árpád képviselő a Kápolna utcai bölcsőde felújításának állásáról érdeklődött. Szabó Péter arról tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzat elkezdte a közbeszerzési eljárás lefolytatását, érkeztek is ajánlatok, de újra ki kellett írni a közbeszerzést, mivel az ajánlott árak magasabbak voltak a rendelkezésre álló keretnél. – Terveink szerint ősszel megkezdhető a kivitelezés, és a 2021/2022-es nevelési évre megnyitható lesz a felújított bölcsőde – mondta.

Napirend előtt a veszélyhelyzet alatt hozott intézkedésekről adott tájékoztatást Paks polgármestere. Elmondta, hogy több mint száz intézkedésről döntött képviselő-testületi hatáskörben a pandémiával összefüggésben, és többek között az atomerőmű-beruházáshoz kapcsolódó kerítésen kívüli feladatok segítéséért. A veszélyhelyzettel összefüggő feladatok ellátására közel 94 millió forintot fordított az önkormányzat, ebből húszezer maszkot vásárolt a lakosságnak, valamint speciális arcmaszkokat a védekezésben dolgozóknak, fertőtleníttette az intézményeket, és biztosította a szociális ellátások, valamint az Életfa Idősek Otthona működését. A pandémia idején került értékesítésre a város Paksi Hulladékgazdálkodási Kft.-ben (PHG Kft.) lévő üzletrésze a Vertikál Kft.-nek, így április elsejétől ez a cég végzi a hulladékkezelést Pakson. A polgármester személyi döntésekről is tájékoztatott. Dr. Sárosi József, a DC Dunakom Zrt. vezérigazgatójának munkaviszonyát közös megegyezéssel szüntették meg, a cég új vezetőjének Domonkos Tamást nevezték ki. A Paksi Közlekedési Kft. élén is változás történt, Kiss Péter közös megegyezéssel távozott, a céget most Szabó Zoltán, a Protheus Holding Zrt. vezetője irányítja. Paks polgármestere elmondta azt is, hogy a PIP Kft.-vel önkormányzati tulajdonú ingatlanokra kötött adásvételi szerződésekből származó bevételeknek köszönhetően újulhatnak meg a Búzavirág és a Pákolitz utcák. A Deák Ferenc utcai rendelőintézet épületének eladásával kapcsolatban az ellenzéki képviselők nevében Heringes Anita képviselő emelt szót, nem értenek egyet az értékesítéssel. A polgármester válaszában hangsúlyozta, hogy az épület jelenlegi funkciója mindaddig megmarad, amíg a Paksi Gyógyászati Központ új szárnya elkészül. Kiemelte, hogy az ilyen prominens épületek megőrzése kiemelten fontos, és így megmaradhatnak a későbbi korok számára. Barnabás István képviselő az értékesített PHG Kft. eszközállományának értéke, valamint a Protheus Fejlesztési és Szolgáltató Zrt. számára a Protheus Holding Zrt. 110 millió forint – szellemi apportra fordítandó – törzstőke emelésével kapcsolatban tett fel kérdéseket. Szabó Péter polgármester írásbeli tájékoztatást ígért, egyben jelezte, hogy a képviselők betekinthetnek minden önkormányzati ügyiratba, így a két céggel kapcsolatos dokumentumokba is.

A veszélyhelyzeti beszámoló után a 2019. évi zárszámadási rendeletről döntöttek a képviselők. – Időarányosan sikerült szinte minden feladatot száz százalékon teljesíteni. A beruházások teljesülése 37,1 százalékon áll az áthúzódó projektek miatt, mint például a lakótelepi központi park felújítása – hangsúlyozta Szabó Péter.

Nyolc soron módosította az idei költségvetési rendeletet a testület. A veszélyhelyzet idején kiemelkedő teljesítményt nyújtó köznevelési, valamint az egészségügyi és a szociális intézményekben dolgozók jutalmazására 47 millió 724 ezer forintot különítettek el, a döntés értelmében 225 intézményi dolgozó kap jutalmat. Szabó Péter kiemelte, hogy külön elismerés és köszönet jár annak a 103 munkatársnak, akik a munka legnehezebb részét végezték, és vitték sikerre azt a küldetést, amelynek eredményeként senki sem fertőződött meg a Paksi Életfa Idősek Otthonában, és a Paks Kistérségi Szociális Központ teljesítménye is kiváló volt, ők bruttó 400-400 ezer forintot kapnak. A jutalmazással az ellenzéki képviselők is egyetértettek, és köszönetüket fejezték ki a védekezésben résztvevőknek.

A képviselők döntöttek a Táncsics utcai járda gyalogátkelőhelytől az autóbusz-pályaudvarig tartó szakaszának átépítését, új térkő burkolatú járdafelület kialakítását és a járda melletti parkolókhoz vezető út felújítását támogató pályázat benyújtásáról. A beruházás tervezett költsége 79 millió forint, az igényelt támogatás 39 millió. Tárgyaltak arról a megvalósíthatósági tanulmányról is, amely alapján megoldódhat a gyalogosok biztonságos átkelése a Kölesdi úton, valamint elindulhat a Kölesdi út – elkerülő út csomópontban körforgalom vagy jelzőlámpás forgalomirányítás kialakítása.