Lakossági fórumot tart az önkormányzat

Paks Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, valamennyi a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet, a Paks Város területén működő civilszervezeteket és a helyben működő egyházakat (továbbiakban Partnereket), hogy módosítja a Településszerkezeti Tervet és Paks Város Helyi Építési Szabályzatát a tehermentesítő út nyomvonalával kapcsolatban. Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – lakossági fórumot tart 2019. február 19-én 17 órakor a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy házasságkötő termében…

Tovább

Lakossági Fórum

Több mint 51 lakossági kérelem érkezett eddig a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítása miatt a paksi önkormányzathoz. A témában hétfőn este lakossági fórumra várták az érintett ingatlan és telektulajdonosokat. Volt aki a módosítások kapcsán joghézagra világított rá és volt akinek a problémáját területbejárás után tudja majd orvosolni a város.

Tovább

Lakossági fórumot tart az önkormányzat

Paks Város Önkormányzata módosítja a helyi építési szabályzatot. A módosítás céljai, területei: Paks Város teljes közigazgatási területét érintő lakossági és önkormányzati igények. Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – lakossági fórumot tart 2019. február 4-én 17 órakor a Paksi Polgármesteri Hivatal nagytermében…

Tovább

A településkép állt a lakossági fórum fókuszában

Megkezdte az önkormányzat a településképi arculati kézikönyv elkészítését, a településképi rendelet megalkotását, illetve a Helyi Építési Szabályzat és a partnerségi rendelet felülvizsgálatát. A teljes körű nyilvánosság biztosítása érdekében lakossági fórumot tartottak a Városházán…

Tovább

Lakossági fórumot tart az önkormányzat

Paks Város Önkormányzata megkezdi a településképi arculati kézikönyv elkészítését, a településképi rendelet megalkotását, illetve a HÉSZ és a partnerségi rendelet felülvizsgálatát. A teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – lakossági fórumot tart 2019. 01. 09.-én (szerda) 17 órakor a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy házasságkötő termében. A Partnerek (lakosság, valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet, a Paks Város területén működő civil szervezeteket és a helyben működő egyházak) a javaslati eljárásba az Önkormányzat polgármesteréhez 2019. 01. 17-ig benyújtott írásbeli kérelemmel, illetve vélemény, javaslat, észrevétel megküldésével valamint a lakossági fórumon szóban jelezve jelentkezhetnek be…

Tovább