Taggyűlést tartott a Mezőföldvíz Kft.

A Mezőföldvíz Kft. taggyűlésén a tulajdonosok megtárgyalták többek között a társaság 2018. évre vonatkozó beszámolóját, valamint az idei évi üzleti irányelveket. A beszámolót, valamint az üzleti tervet a taggyűlés elfogadta. A cég felügyelőbizottsága javaslatot tett Csapó Sándor ügyvezető megbízatásának további öt évre történő meghosszabbítására, tekintettel arra, hogy az 2019. augusztus 3-án lejár…

Tovább

Taggyűlést tartott a Mezőföldvíz Kft.

Taggyűlést tartott a Mezőföldvíz Kft. az Erzsébet Nagy Szállodában. Az eseményen azon közel félszáz önkormányzat képviselői vettek részt, ahol a Kft. szolgáltatást végez. A taggyűlésen tárgyaltak egyebek között a Mezőföldvíz Kft. üzleti tervéről, a társasági szerződés módosításáról, valamint az ügyvezető további megbízatásával kapcsolatosan is.

Tovább

Elfogadták a tavalyi évről szóló beszámolót és meghatározták az idei célokat a Mezőföldvíz Kft. taggyűlésén

A tulajdonosok egyhangúlag fogadták el a 2017. év beszámolót a Mezőföldvíz Kft. szokásos éves taggyűlésén. Emellett meghatározták az idei terveket, üzleti irányelveket, írják a cég sajtóközleményében. A 2018-as év stratégiai célkitűzése az ellátásbiztonság megőrzése és a szolgáltatási színvonal megtartása, továbbá az ivóvízjavító és szennyvíztisztító rekonstrukciós projektek végig vitele, valamint a Paks2 beruházás víziközmű-szolgáltatásának biztosítása…

Tovább