Jó tudni: a szabadtéri tűzgyújtás szabályai

A kellemes időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot, aminek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére, hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Ahogy a szervezet honlapján írják, a magyarországi tüzek jelentős része emberi tevékenység során keletkezik, ezért fontos, hogy mindenki megismerje és betartsa a szabadban történő tűzgyújtás alapvető szabályait. A tüzek keletkezéséhez és gyors terjedéséhez hozzájárulhat a száraz aljnövényzet, avar, valamint az erős szél is, amit figyelembe kell venni. A katasztrófavédelem kiemelt feladatként kezeli a vegetáció-tüzek megelőzését, az ezzel kapcsolatos figyelemfelhívást, tájékoztatást.

A szabadban történő tűzgyújtás előírásait jogszabályok rögzítik:

Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve, ha azt jogszabály külön megengedi.
Belterületen csak abban az esetben lehet növényi (kerti) hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi.
Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését (úgynevezett irányított égetés). Külterületen végzett 1-2 m2-en történő növényi hulladék égetés nem minősül irányított égetésnek.
Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.
Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály, vagy hatósági döntés megengedi.
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza (184-185. §, 187. §, 221-230. §).
Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot vonhat maga után.

Amennyiben a tűzgyújtás a jogszabályok alapján megengedett a következő alapvető szabályokat tartsák be:

A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyják felügyelet nélkül.
Minden esetben gondoskodjanak megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
Mindig legyen kéznél a tűz oltására alkalmas kéziszerszám.
Csak akkora tüzet gyújtsanak, amekkorát folyamatosan felügyelet alatt tudnak tartani, a szél ne tudjon izzó zsarátnokokat elvinni.
Tájékozódjanak a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.
Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtsanak tüzet.
A tüzet gondosan oltsák el, használjanak vizet, nehogy a szél esetleg visszagyújtsa.

Tűzgyújtási tilalmat (fokozottan tűzveszélyes időszakot) a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével rendelhet el. Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információt a BM OKF (www.katasztrofavedleem.hu), illetve a NÉBIH EI oldalán (www.erdotuz.hu) találnak.