Együttműködési megállapodást kötött Paks és Salgótarján

Szabó Péter, Paks és Fekete Zsolt, Salgótarján polgármestere. Fotó: Vida Tünde
Szabó Péter, Paks és Fekete Zsolt, Salgótarján polgármestere. Fotó: Vida Tünde

Smart City és Smart Grid fejlesztések kidolgozása és megvalósítása terén Salgótarjánnal működik együtt a jövőben Paks. Az erről szóló megállapodást Szabó Péter és Fekete Zsolt polgármesterek írták alá pénteken, Pakson az Erzsébet Nagy Szállodában. A partnerek azt remélik, hogy ismereteik és tapasztalataik megosztásával csökkenthetik a fajlagos költségeket, gördülékenyebbé tehetik programjaikat.

Fekete Zsolt kifejtette, hogy szeretnék Salgótarjánt önfenntartó várossá fejleszteni, ennek érdekében olyan „lokális energiaképző mikroközpontokat” létrehozni, amelyek nemcsak áram előállításra, hanem tárolásra is alkalmasak. Tervük, hogy elektromos járművek használatára állnak át a tömegközlekedésben. Az innovatív projektet a Modern Városok Programban valósítják meg 26 milliárd forintból, amiből az előkészítésre már lehívtak egymilliárd forintot.

Fekete Zsolt hozzátette, a Pakssal való együttműködéstől azt várja, hogy sikerül ebben a sokrétű programban a hibákat együtt kiküszöbölni, az eredményeket együtt kamatoztatni és egy olyan modellt építeni, amelyhez Magyarország más városainak is csatlakozhatnak.

Szabó Péter emlékeztetett rá, hogy Pakson már 2014-ben elindult az az elekromobilitási program, amihez közvetlen uniós forrást nyert el az ELENA programban. Az első lépés itt is az elektromos járművek használata a tömegközlekedés, de ez csak egy kis szelete a fejlesztési elképzeléseknek, mondta Paks polgármestere.

Kiemelte, hogy Smart Grid kiépítésén, azaz egy olyan okos hálózat megteremtésén is dolgoznak, ami az információs és kommunikációs technológiákat kihasználva növeli a gazdaságosságot és fenntarthatóságot. Mint Szabó Péter rámutatott, mindez a környezettudatosságra épül. Paks már eddig is épített a megújuló forrásokra, intézményeit napelemrendszerekkel szerelte fel, a város határában rakták le nemrégiben az ország egyik legnagyobb naperőművének alapkövét.

A paksi Protheus Projekt előkészületeire 600 millió forintot nyert el a város önkormányzata. A pályázatban megfogalmazott cél, hogy ennek húszszorosa legyen a befektetett tőke abban az elektromobilitási programban, amelynek eredményeként várhatóan már jövő év elején elektromos járműveket használnak a tömegközlekedésben, de sok más területen is.

A Smart City, azaz intelligens vagy digitális város elnevetés azokat a településeket jelöli, amelyek átgondoltan és innovatív módon alkalmazzák az infokommunikációs eszközöket és szolgáltatásokat a település erőforrásainak hatékony kiaknázása, a költségek mérséklése, a helyi gazdaság élénkítése, a vállalkozások versenyképességének növelése, illetve a lakosság életminőségének javítása érdekében.

Az okos településekre jellemző megoldások az önkormányzat működésének informatikai támogatásától a közlekedési rendszerek megszervezéséig, a digitális kompetenciák fejlesztésétől az optikai hálózatok kiépítéséig rendkívül sokszínűek. Minden esetben elmondható, hogy egy Smart-település a rendelkezésre álló új technológiai lehetőségek felhasználásával tudatosan növeli működési hatékonyságát, erősíti a fenntarthatóságot és a lakók életminőségét.

Az ELENA Protheus projekt megvalósítása kapcsán a hazai Smart City projekttel rendelkező városokkal történő kapcsolatfelvétel során nyert a paksiak mélyebb betekintést Salgótarján fejlesztési terveibe. Felismerve a két város – Salgótarján és Paks – Smart City projektjeiben lévő párhuzamokat, hasonlóságokat a két város ezen projektjeiben tevékenykedő vezető munkatársai kezdeményezték egy, a két város közötti szorosabb együttműködés létrehozását.

Az együttműködés létrejöttével a városok megteremtik a lehetőségét egy stratégiailag összehangolt és műszakilag harmonizált fejlesztési struktúra létrejöttének. A szabályozott információcsere és közös fejlesztésszervezés révén jelentősen csökkenthetik fajlagos fejlesztési költségeket. A két város lehetőséget teremt egy olyan platform létrejöttére, melyhez a jövőben más városok is csatlakozhatnak.