Választási kódex – 2024

A 2024. évi európai parlamenti, helyi önkormányzati, valamint nemzetiségi önkormányzati választások kampányának megjelenítése a TelePaks Televízióban, a Paksi Hírnökben és a TelePaks Médiacentrum internetes felületein

I. Célok és alapelvek

1, A TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. (továbbiakban: TelePaks) alapvető célja, hogy a 2024. évi európai parlamenti, helyi önkormányzati képviselő és polgármester, valamint a nemzetiségi önkormányzati választások kampányának megjelenítése a TelePaks Médiacentrum médiafelületein törvényes és etikus legyen.

2, A TelePaks nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a választásokon minél több szavazásra jogosult polgár vegyen részt. Ennek érdekében a kampány időszakában közzétesz olyan felhívásokat (társadalmi célú felhívások), amelyek a szavazáson való részvételre ösztönzik a választókat.

3, Ezen állásfoglalás a választási kampányidőszakra vonatkozik. A választási kampányidőszak kezdetének 2024. április 20-át tekintjük (a 2024. június 9-re kiírt választásokat megelőző 50. nap), a választási időszak vége a szavazás befejezésének időpontja.

4, A TelePaks Médiacentrum magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényt és a a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényt (hétköznapi nevén médiatörvényt).

5, A TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. valamennyi médiafelületén érvényesek a www.telepaks.net oldalon megtalálható moderálási alapelvek mind a jelöltek és jelölő szervezetek, mind a hozzászólók tekintetében.

II. A választási kampány megjelenése a TelePaks Televízió műsorában

1. TELEPAKS HÍRADÓ

1.1 A TelePaks a Híradóban és azok ismétléseiben beszámol a választásokon induló képviselőjelöltek és polgármesterjelöltek, valamint az őket indító politikai tömörülések (pártok, egyesületek stb.) rendezvényeiről.

1.2 A választási kampány ideje alatt a jelölő szervezetek helyi rendezvényeiről (szervezetenként) hetente maximum három alkalommal közöl tudósítást a TelePaks a televízióban, és a TelePaks online felületein. Egy-egy tudósítás időtartama maximálisan 120 másodperc lehet.

1.3 A tudósítások a híradózás műfaji szabályainak betartásával készülnek (felkonf, riportok, narráció). A TelePaks nem határozza meg a tudósításban megszólaló személyek számát, csak az időkorlátot veszi figyelembe.

1.4 A TelePaks csak olyan rendezvényről számol be, melyről írásban (meghívó, levél, email) értesítést kap az esemény előtt.

1.5 A tudósítás csak akkor kerülhet az aznapi Híradóba, ha a felvételt készítő stáb 14.00 óráig a helyszínen munkáját be tudja fejezni (ez csak a helyszínre vonatkozik), egyéb esetben a tudósítás a következő napi Híradóban kap helyet.

1.6 A Híradóban megjelenő tudósítások ingyenesek.

2. VÁLASZTÁSI VITAFÓRUMOK A HELYHATÓSÁGI ÉS A NEMZETISÉGI VÁLASZTÁSOKON INDULÓ KÉPVISELŐJELÖLTEK ÉS A POLGÁRMESTER-JELÖLTEK SZÁMÁRA

2.1 A TelePaks a kampány ideje alatt lehetőséget ad a képviselőjelöltek számára bemutatkozásra, programjuk ismertetésére. A választási műsorok a jelöltek korábban rögzített egyperces bemutatkozójával indulnak. A bemutatkozás sorrendjét az adás előtt sorsoljuk ki a jelöltek jelenlétében.

2.2 A Választási fórumon szándékaink szerint csak a tartalmi vitára koncentrálunk. A vitatémákat az eddig megszokott módon a jelöltek javaslatai alapján állítjuk össze. A műsorban résztvevő jelöltek egy-egy témát javasolhatnak. Kérünk minden jelöltet, hogy témajavaslatát a vitafórum előtt 1 héttel juttassa el emailben a szerkesztőségbe, a paksitv@paks.hu email címre.

2.3 A vitában minden képviselőjelölt 10 perces időkerettel rendelkezik, amely tartalmazza az általa javasolt téma kifejtését és a többi témához való hozzászólásait. Az időt a képernyőn is látható módon mérjük. A műsorvezető kizárólag moderátor szerepet tölt be.

2.4 A fórumon minden képviselőjelölt témája terítékre kerül. A vitaindítót minden esetben a témát javasló jelölt tartja, majd a parlamentáris formák betartásával bármelyik jelölt szólhat, időkerete terhére.

2.5 A fórum rendezési költségei a TelePaksot terhelik, a jelöltek számára ingyenesek.

2.6 A TelePaks a fórumon biztosítja az összes képviselőjelölt számára a részvételi lehetőséget, de a részvétel nem kötelező.

2.7 Az élő adásban csak a képviselőjelölt vehet részt, helyettesítő személy (szakértő, szóvivő stb.) nem.

2.8 A fórumok kezdési időpontja:

19 óra Híradó
Kb. 19 óra 15 perc a választókörzetek vitafórumai

2.9 A komplett műsorblokkot másnap az ismétlő sávban 12:00–14:00 között megismételjük. A vitafórum az élő adás másnapján felkerül az internetre is: a TelePaks Youtube-csatornájára, valamint a www.telepaks.hu-ra.

2.10 A polgármesterjelöltek számára is biztosítunk választási vitafórumot. A vitában minden polgármesterjelölt 15 perces időkerettel rendelkezik, amely tartalmazza az általa javasolt téma kifejtését és a többi témához való hozzászólásait. Az időt a képernyőn is látható módon mérjük. A műsorvezető kizárólag moderátor szerepet tölt be.

2.11 A fórumon minden polgármesterjelölt témája terítékre kerül. A vitaindítót minden esetben a témát javasló jelölt tartja, majd a parlamentáris formák betartásával bármelyik jelölt szólhat, időkerete terhére.

2.12 A helyi önkormányzati (képviselők és polgármester), valamint a nemzetiségi önkormányzati választások vitafórumainak időpontjairól a hivatalos jelöltlista megjelenését követően adunk tájékoztatást.

3. A MŰSORKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A KAMPÁNY IDŐSZAKÁBAN

A választási kampány időszakában a TelePaks a Helyi Televíziók Országos Egyesülete (HTOE) által jegyzett ajánlásokat tartja magára nézve mérvadónak.

Ezek alapján:

3.1 A TelePaks nem részesíthet előnyben valamely pártot, és nem fordíthat nagyobb figyelmet egyik jelöltre sem.

3.2 A részt vevő pártokkal és a képviselőjelöltekkel összefüggésben az „utca embere” típusú riportokat, összeállításokat kerülni kell.

3.3 A választási kampány időszakában a pártok választási propagandaanyagainak, valamint az azokhoz felhasznált vers, zene vagy más művészeti alkotás, illetve ezek részletének sugárzása nem ajánlatos.

3.4 A kampány időszakában a kormányzat közérdekű döntéseiről lehetőség szerint a pártszereplést nem vállaló közigazgatási tisztségviselőktől kell tájékoztatást kérni.

3.5 A hírműsorok, eseménybeszámolók, lapszemlék nem szolgálhatnak pártpropagandát.

3.6 Választási kampányidőszakban a politikai tartalmú híreknél, lapszemléknél, közvélemény-kutatásoknál különösen ügyelni kell a hírforrás megjelölésére.

3.7 Minden közvetítésnél, így különösen a pártok által szervezett rendezvényekről szóló tudósításoknál a vizuális megjelenítésnek azonos megközelítésűnek és tárgyilagosnak kell lennie, csak a pártok hivatalos jelképei és elnevezése használható.

3.8 A választási események képi megvalósításánál az operatőri munkának a korrekt vizuális megjelenítésre kell szorítkoznia. Kerülendők azok a képi elemek, amelyek az események tárgyszerű leírásán túlmutatnak.

3.9 Tilos a szereplőket hátrányos beállításban megjeleníteni.

3.10 Az események közönségéről készített képek elsősorban a jelenlévők számát és ne a közönség összetételét mutassák.

III. 2024. évi helyhatósági és nemzetiségi önkormányzati választás megjelenítése a nyomtatott Paksi Hírnökben

A nyomtatott Paksi Hírnök egyszeri díjmentes bemutatkozási lehetőséget nyújt azon pártok és szervezetek, illetve jelöltjeik számára, akik indulnak a választásokon:

A Paksi Hírnök választási mellékletet jelentet meg, amelyben lehetőséget biztosít a jelöltek bemutatására, programismertetésre. A terjedelem egységesen 1.000 leütés (szóközökkel együtt) + minimum 3000×2000 méretű saját fotó.

A polgármesterjelöltek esetében is lehetőséget biztosítunk a Paksi Hírnökben bemutatkozásra és programismertetésre. A terjedelem 4.500 leütés (szóközökkel együtt) + minimum 3000×2000 méretű saját fotó.

A választási melléklet megjelenésének időpontjáról és a tudnivalókról a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati választások hivatalos jelöltlistájának megjelenését követően adunk tájékoztatást.

A szerkesztőségünkhöz az akkor megadott időpontig eljuttatott kész bemutatkozó anyagokat változtatás nélkül közöljük a lapban, kizárólag helyesírási korrektúrán mennek át az anyagok.

IV. A választási kampány megjelenítése a TelePaks online felületein:

www.telepaks.hu

A TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. az általa működtetett www.telepaks.hu online felületen a választási időszakban hetente legfeljebb három alkalommal közöl írásos tudósítást a szervezetek, jelöltek által választott eseményről, ugyanarról, melyről a TelePaks Híradóban is kérik a tudósítást. A cikk terjedelme legfeljebb 1500 leütés + fotó (a Paksi Hírnök munkatársai készítik).

Paksi hírnök/TelePaks Facebook-oldal

A telepaks.hu oldalon megjelent tudósítást, a 120 másodperces televíziós híradós anyagokat, valamint a választási vitaműsorokat a Paksi Hírnök/TelePaks Facebook-oldalon is közzétesszük. Az esemény után fél órán belül rövidhírben tájékoztatunk a Facebook-oldalon, ehhez csatoljuk a cikket még aznap, amennyiben az újságíró az eseményről 14 óráig visszaér a helyszínről a szerkesztőségbe.

A TelePaks Médiacentrum csak olyan rendezvényről számol be, melyről írásban (meghívó, levél, email) értesítést kap az esemény előtt.

Az értesítéseket a következő címre lehet küldeni:

levélcím: 7030 Paks, Dózsa György u. 51-53.
email: paksitv@paks.hu
telefon: Dallosné Feth Szilvia: 06-20/264-72-30
Lovász Krisztián: 06-30/634-83-34

A TelePaks Médiacentrum által működtetett médiafelületeken nincs mód választási hirdetés megjelentetésére.

Paks, 2024. április 3.

Dallosné Feth Szilvia
a TelePaks Médiacentrum Np. Kft. ügyvezető-főszerkesztője,
a Paksi Hírnök főszerkesztője