Készülnek a képviselő-testületi ülésre az önkormányzat szakbizottságai

Több bizottsági ülés is zajlott az elmúlt héten, az október 10.-i testületi ülésre készültek a grémiumok. Az önkormányzat jogi- ügyrendi- és pénzügyi, valamint a gazdasági bizottsága is véleményezte a napirendi pontokat.