Hat első osztály indul az állami fenntartású iskolákban Pakson

2019. április 11-én és 12-én rendben lezajlott az általános iskolai beíratás. Azokat a gyerekeket kellett beíratni, akik idén augusztus 31-ig betöltik a hatodik életévüket. Mentesség abban az esetben állt fenn, ha a gyermek még nem érte el az iskolakezdéshez szükséges fejlettséget.

A 2019/2020. tanévre vonatkozóan a törvényes képviselők kétféle módon jelentkeztethették gyermekeiket az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásra.
Az egyik lehetőség szerint papír alapon történő adminisztrációval, amikor a törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelőn személyesen a köznevelési intézménybe vitték be a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat. Új lehetőségként vezettél be idén az elektronikus jelentkezéssel kiegészített adminisztrációt, a KAFFEE projektben kifejlesztett elektronikus ügyintézési felületen keresztül – regisztráció után – intézhette a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot. Az e-Ügyintézés felületén ki lehetett tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon. Ezekhez az adatokhoz a felvitel után az érintett intézmény is hozzáfért, így a beiratkozás napján már nem volt szükség ezek felvitelére. Emellett az egyes nyilatkozatok (törvényes képviselői nyilatkozat) a rendszerből letölthetőek, és aláírás után a másolatok feltölthetőek voltak. A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választotta – minden szülőnek személyesen meg kellett jelennie az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát bemutatták.
A beiratkozást követően az intézményvezetők írásban tájékoztatták a Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatóját a felvételre, elutasításra javasolt tanulókról.

A Szekszárdi Tankerületi Központ, mint fenntartó határozza meg az adott iskolában a 2019/2020. tanévben indítható első osztályok számát. Az intézmények 2019. április 16-ig megküldték a tankerületnek az indítható első osztályok engedélyezéséhez kapcsolódó intézményi igényeket felmérő táblázatot. A fenntartói döntésről a tankerületi központ írásban tájékoztatta az intézményeket. A döntés során a fenntartó figyelembe vette az egyes iskolák szakmai alapdokumentumában meghatározott maximálisan felvehető tanulólétszámot, az osztályindításhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét.

Paks közigazgatási területén 116 paksi és 10 vidéki gyermeket írattak be a helyi állami fenntartású intézményekbe. Az intézményektől kapott információk szerint a Szekszárdi Tankerületi Központ fenntartásában működő három paksi általános iskolában összesen hat első osztály indul a 2019/2020-as tanévben. A Paksi Bezerédj Általános Iskolában, a Paksi Deák Ferenc Általános Iskolában és a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola székhelyén is két-két első osztály indul, a gyermeklétszám osztályonként 21-22 fő. Az intézmények minden várólistás igényt teljesíteni tudtak.

Az intézményvezetők a tavaszi szünetet követően meghozzák a tanulók felvételével kapcsolatos döntésüket, mely a gyermek felvételéről szóló írásbeli döntés, vagy a gyermek felvételének elutasításáról szóló határozat lehet. Ez a döntés minden gyermek esetében a KRÉTA rendszerből kerül kinyomtatásra, melyet az általános iskola 2019. április utolsó napjáig postai úton megküld az érintett szülőknek. A tanulók osztályba sorolásának tervezésénél figyelembe kell venni, hogy lehetnek olyan, az iskola felvételi körzetébe tartozó tanulók, akiket a fellebbezési eljárás eredményeként el kell helyezni az adott iskolában, valamint, hogy az óvodák által a szakszolgálati ellátó rendszerbe irányított tanulóknak beiskolázására született-e már döntés, illetve az mikorra várható.

A kép illusztráció. Fotó: www.pixabay.com
A kép illusztráció. Fotó: www.pixabay.com