Lakossági fórumot tart az önkormányzat

A paksi városháza. Fotó: Babai István/archív
A paksi városháza. Fotó: Babai István/archív

Paks Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, valamennyi a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet, a Paks területén működő civil szervezeteket és a helyben működő egyházakat (továbbiakban Partnereket), hogy Paks Város Önkormányzata a Településszerkezeti Tervet és Paks Város Helyi Építési Szabályzatát állami főépítészi eljárás keretében módosítja.

A módosítás céljai, területei:

– építési övezeti határ törlése a tervezett Katasztrófavédelmi Központ területén
– szabályozási vonal áthelyezése az 1641/11 helyrajzi számú ingatlan észak-nyugati határára
– övezeti jel hibajavítása a Katolikus általános iskola területén
– a HÉSZ 2. számú melléklet 44. sorának hibajavítása.

A teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében az önkormányzat lakossági fórumot tart 2019. július 18-án 17 órakor a paksi polgármesteri hivatal nagytermében. A módosítás dokumentációja a www.paks.hu honlapon a „hirdetmények, közzétételek” rovatban, valamint személyesen a Paksi Polgármesteri Hivatal 224-es irodájában tekinthető meg.

A Partnerek a véleményezési eljárásba 2019.07.26-ig jelentkezhetnek be, ennek módjáról a partnerségi felhívásból tájékozódhatnak. Azon Partnerek, akik 2019.07.26-ig nem jelentkeznek be a véleményezési eljárásba, az eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.

A partnerségi felhívás és a módosítás dokumentációja ide kattintva elérhető.