Lakossági fórumot tart az önkormányzat

A paksi városháza. Fotó: Babai István/archív
A paksi városháza. Fotó: Babai István/archív

Paks Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, a Paks város területén működő civilszervezeteket és a helyben működő egyházakat (továbbiakban: Partnereket), hogy Paks Város Önkormányzata a Kalocsa–Paks térségében építendő új Duna-híd építése és az ehhez kapcsolódó úthálózat fejlesztése miatt módosítja a településszerkezeti tervet és Paks város helyi építési szabályzatát.

A teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében az önkormányzat lakossági fórumot tart 2019. 08. 21-én 17 órakor a paksi polgármesteri hivatal nagytermében. A módosítás dokumentációja 2019. 08. 13-tól a www.paks.hu honlapon a hirdetmények, közzétételek rovatban, valamint személyesen a paksi polgármesteri hivatal 224-es irodájában tekinthető meg.

A Partnerek a véleményezési eljárásba az önkormányzat polgármesteréhez 2019. 08. 29-ig benyújtott írásbeli kérelemmel, illetve vélemény, javaslat, észrevétel megküldésével, valamint a lakossági fórumon az ott átvehető nyomtatványt kitöltve jelentkezhetnek be. A kérelemben meg kell jelölni a módosítás célját, amennyiben a bejelentkezni kívánó Partner természetes személy, akkor a nevét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét, egyéb esetben a Partner nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét.

A kérelmet papíralapon a polgármesteri hivatalba (7030 Paks, Dózsa György út 55–61.) személyesen vagy postai úton lehet benyújtani, vagy elektronikus levélben a pm.titkarsag@paks.hu e-mail címre kell megküldeni.

Azok a Partnerek, akik 2019. 08. 29-ig a véleményezési eljárásba nem jelentkeznek be, az eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.