Kistérségi társulási ülés

Gazdasági kérdésekről tárgyalnak a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás soron következő ülésén. A társulás működteti a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központot, ami összesen 13 településen nyújt családsegítő, gyermekjóléti szolgáltatást, foglalkozik továbbá szociális étkeztetéssel, házi segítségnyújtással és idősek nappali ellátásával is. Most a költségvetés lesz a legfontosabb napirendi pont, szó lesz a társulás és az önkormányzat, valamint az alapszolgáltatási központ és a polgármesteri hivatal együttműködéséről. Az ülés február 14-én lesz a polgármesteri hivatalban.