Nyugodt, tervszerű munkát és átlátható működést ígért Paks új polgármestere

Fotó: Kövi Gergő
Fotó: Kövi Gergő

Az együttműködés fontosságát és elkerülhetetlenségét hangsúlyozta, majd nyugodt, tervszerű munkát, átlátható és mindenki által ellenőrizhető működést ígért köszöntőjében Süli János Paks polgármestere. A képviselő-testület alakuló ülésén döntés született arról, hogy két alpolgármester és két tanácsnok segíti a következő öt esztendőben a polgármester munkáját. Főállású alpolgármesterként Tell Edit feladata lesz a közművelődési, kulturális, oktatási-nevelési intézmények munkájának koordinálása, emellett a szociális ügyekért, lakásgazdálkodásért, a nemzetközi kapcsolatokért, illetve a helyi médiáért felel majd. Az új atomerőművi blokkok építésével kapcsolatos önkormányzati feladatok koordinálását, illetve az önkormányzati beruházások, pályáztatások felügyeletét pedig társadalmi megbízatású alpolgármesterként Barnabás István végzi a következőkben. Tanácsnoki kinevezést Bana János és Bagdy László vehet át a testület döntésének értelmében. A kapcsolattartást az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-vel Bana János, a Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulással pedig Bagdy László felügyeli a jövőben. A város vezető testülete döntött a jogi, ügyrendi és pénzügyi bizottság összetételéről is, határozatuk szerint Horváth Zoltán elnökletével Kovács Sándor, Spiesz József, Kiss Mária és dr. Kiss Péter dolgozik ebben a grémiumban.

Elkerülő út építését, lakópark kialakítását és a Duna-part fejlesztését is tartalmazza várhatóan a város új gazdasági programja, melynek megalkotásáról alakuló ülésén döntött a képviselő-testület. A gazdasági program a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban tartalmazza majd a helyi fejlesztési terveket. Süli János úgy fogalmazott: a múltat nem eltörölni, hanem meghaladni kell, ezért a lezárult hétéves gazdasági programra építve, a helyhatósági választásokon induló négy szervezet programjában megfogalmazott ötleteket felhasználva szeretné megalkotni Paks új gazdasági programját. Városunk polgármestere hangsúlyozta, a legnagyobb kihívás a következő években az atomerőmű kapacitásbővítéséhez kapcsoló önkormányzati feladatok lesznek, amelyeket felkészülten kell várni. A testület úgy döntött: az új fejlesztési program túlmutat majd az önkormányzati cikluson, és ismét hét évre, 2021-ig tartalmazza a fejlesztési elképzeléseket. A program hat hónap alatt ölt végleges formát, 2015. április 20-ig kerül a testület elé.