A megszűnő támogatásokról kérdezték L. Simon Lászlót

A paksiak teljes mellszélességgel az atomerőmű bővítése mellett állnak, de szeretnék, ha segítséget kapnának a felkészülésben, és azt várják, hogy a város és környéke, valamint az atomerőmű példaértékű, jó kapcsolatát megalapozó támogatási rendszer visszatérne a régi mederbe. Így foglalható össze az a hétfő esti fórum, amit a tervezett erőmű-beruházásról tartottak.

Körülbelül háromszáz ember vett részt a Csengey Dénes Kulturális Központban azon a fórumon, amelyet – mintegy ráadásként – az atomerőmű új blokkjainak építése kapcsán rendeztek. A tájékoztató a szokásos mederben zajlott: dr. Aszódi Attila kormánybiztos számolt be a Paks II. projekt megvalósításának hátteréről, a beruházás alapjául szolgáló szerződések megszületéséről és az előkészületek jelenlegi állásáról.

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Akár a többi negyven településen, úgy Pakson sem szólalt fel senki a kapacitásfenntartás ellen, a hozzászólók zömmel az atomerőmű és a térségben élők jó kapcsolatát megalapozó támogatási rendszer felfüggesztése miatt kértek szót. Felszólalásában Kováts Balázs arról beszélt, hogy azóta, amióta kijelölték Magyarország atomerőművének helyszínét Pakson, 48 év telt el. Ezalatt erős kötődés alakult ki a város és város környéke, illetve az atomerőmű között, ami nemzetközi szinten is példaként szolgálhat. – Megtanultunk együtt élni, nyugodtan állunk most is, mondhatjuk, hogy a város és környéke teljes mellszélességgel fogja támogatni a beruházást, szívesen és örömmel részt is akarunk venni ennek a munkában – hangsúlyozta. Kiemelte, hogy az elmúlt fél évszázadban bebizonyosodott, hogy egy atomerőmű létesítése, működtetése akkor lehet eredményes, ha virulens gazdasági, társadalmi közegben valósul meg. – Éppen ezért értetlenül állunk az elmúlt hónapok történései előtt. Mintha valami megtört volna – utalt arra, hogy sem a kulturális programok, sem a civilszervezetek, sem a sajtó, sem a sport nem élvezheti már az atomerőmű támogatását. Nincsen pénz az atomerőmű alapítványában, amely éveken át segítette a térség önkormányzatait céljaik megvalósításában. – Elemi érdeke az új blokkok építőinek, hogy a békés, baráti, segítő hangulat megmaradjon – szögezte le. Kitért arra is, hogy nem tudni, ki hozta meg a döntést, ami a jól működő rendszert romba döntötte.

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

A fórumon részt vevő L. Simon László államtitkárnak egy írásbeli kérelmet adott át a következő szöveggel:

„Határozott, gyors és egyértelmű intézkedéseket kérünk az általunk ismeretlen döntéshozóktól, vagy feletteseiktől, amelyek visszaállítják Paks városában és térségében az elmúlt év derekáig, évtizedek óta fennálló, az atomerőmű és környezete között kialakult példaértékű, szimbiotikus kölcsönös tiszteleten, őszinteségen és hitelességen alapuló békés nyugodt együttműködést. Ennek keretében kérjük a térségfejlesztési, a kulturális, a civilszervezeti, a sport és sajtókapcsolati támogatások, szerződések eredeti mederbe történő visszaterelését változatlan összeggel. Nem kivizsgálásra, tárgyalásokra van szükségünk, hanem sürgős döntésekre, mert a folyamatok megszakítása, a döntések elodázása pótolhatatlan károkat fog okozni.”

Egy másik hozzászóló, Hetzmann Albert egykori vezérigazgató-helyettes megerősítette mindezt saját tapasztalatait felhozva érvként. Arról beszélt, hogy ’79 óta paksi lakos, és látja, hogy hogy egy ilyen mű és a város fejlesztése csak szimbiózisban valósulhat meg.

– Nyomatékkal szeretném kérni kormánybiztos urat és államtitkár urat, hogy hasson oda, ne szenvedjen hátrányt ez a város, miközben egy ilyen művet ide akarnak építeni – fogalmazott.

Pónya József, az erőmű első vezérigazgatója is felszólalt, hogy más aspektusból is megvilágítsa a sport, a kultúra, a civil szféra támogatásának fontosságát. Arról beszélt, hogy mi áll és bukik azon, ha a városban és környékén megmarad a nyugodt hangulat, a biztos háttér. Azt mondta, az otthonról hozott gondok megjelennek a munkában. A biztonságot és a hatékonyságot is befolyásolja a dolgozók hangulata. Az erőműben ez milliárdokban mérető, vázolta. – Azt a gondolatot szeretném, ha elvinné, hogy a nyugodtság, a biztonság a háttértől függ, a pénz, amit ez jelenthet, milliárdokban mérhető – fordult L. Simon Lászlóhoz hangsúlyozva: – Természetes, hogy Paks örül, lelkesedik, de nem volna jó, ha megtörne az a hangulat, ami most van. – Pónya József hozzászólását – akár az előtte felszólalókét – zúgó taps kísérte.

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

– Értem az aggályokat, azonosulni is tudok velük – mondta egyebek mellett a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára. L. Simon László kulcsmondatnak tekinti azt, hogy Paks városában mellszélességgel támogatják az atomerőmű kapacitásfenntartását. – Ha a paksiak így gondolkodnak, az komoly támogatás a kormánynak, annak a parlamenti többségnek, amely elhatározta az erőműbővítést – részletezte. Azt mondta, rendkívül tanulságosak voltak a fórumok, amelyek mindegyikén a lakosság támogató hozzáállását érezte, és több helyütt is látta az atomerőmű szerepvállalásának eredményeit. – Ha van hiba, hiányérzet, jogos aggodalom, esetleg kritika, nekem az a kötelességem, hogy továbbítsam, és arra buzdítsam az illetékeseket, hogy megoldjuk ezt a problémát – jegyezte meg. Kitért arra is, hogy Pakstól távolabbra sokkal inkább firtatják az építés szükségességét, ám akik itt élnek, nagyon jól tudják, hogy nincs ok a félelemre, tudják, hogy jelenleg ez az egyedüli mód az energiafüggőség csökkentésére. – Egyetértek azzal, hogy egy ilyen nagyon erős bázisú ipari létesítménynek, mint az erőmű, mindent meg kell tennie a helyben és a térségben élők sport-, kulturális és civil élete érdekében – mondta. Megígérte, hogy a maga eszközeivel segíteni fogja, hogy ne csökkenjenek a támogatási összegek, ne változzon az eddigi tendencia. – Ez egy olyan kérdés, amit megnyugtatóan kezelni kell. Ha mindösszesen ez a paksiak problémája, akkor – szerintem – meg lehet oldani. Politikai oldalról nincs olyan szándék, hogy a helyieket, környékbelieket ne támogassa az atomerőmű – összegezte.

Hirt Ferenc országgyűlési képviselő is szót kért, hogy elmondja, örült az őszinte, problémákat feltáró hozzászólásoknak. Nem titkolta, elszomorítónak, pontosabban tragikusnak látja a helyzetet, de mint mondta, dolgozik azon, hogy megszűnjön ez az áldatlan állapot és rövidesen, még a nyár előtt megnyugtató megoldásról tájékoztathatja a térségben élőket.

Zárszavában Süli János polgármester rámutatott, hogy Paks támogatja a kormány célkitűzéseit, a paksi atomerőmű új blokkjainak építését. Azt is bejelentette, hogy rövidesen tárgyalóasztalhoz ülnek Lázár Jánossal, hogy a támogatáspolitika terén jelentkező gondokról beszéljenek.