Elfogadta a városvezetés a 2018-as költségvetést

Februári rendes ülését tartotta a testület. Fotó: Vida Tünde
Februári rendes ülését tartotta a testület. Fotó: Vida Tünde

Elfogadta a város 2018-as költségvetését februári ülésén a képviselő-testület. A főösszeg meghaladja a 16 milliárd forintot, a bevételek és kiadások egyensúlyban vannak. Országosan kiemelkedő, hogy az önként vállalt feladatok 70, a kötelezőek 30 százalékot tesznek ki – vázolta az idei pénzügyi terv tárgyalásakor Szabó Péter polgármester.

Kovács Sándor alpolgármester új adományakcióról szóló tájékoztatásával kezdődött a képviselő-testület februári ülése. Miután sikeres volt a karácsonyi akció, húsvét előtt is várják a felajánlásokat. Ezek sorát Kovács Sándoré nyitotta, aki februári alpolgármesteri javadalmazását ajánlotta fel rászorulóknak, s annak a reményének adott hangot, hogy a képviselő-testület tagjai, vállalkozások, köztük a paksi atomerőmű vezetői csatlakozzanak felhívásához. Az adományok célba juttatásában a Segítők háza és a Katolikus Karitász közreműködik.

Két témát levett napirendjéről a testület. Egyik a tervezett állatmenhellyel összefüggésben a településrendezési eszközök módosítása. E témában február 20-án lakossági fórumot rendeznek Gyapán, a témát ezt követően tárgyalják újra. Több területet illetően elfogadta a testület a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi véleményeket.

A város takarékos, átlátható és biztonságos működtetése, a kötelezően ellátandó feladatok finanszírozása, az önként vállalt feladatokhoz forrás biztosítása, a szociálisan rászorultak támogatása, az elindított beruházások megvalósításához, új beruházások indításhoz szükséges források biztosítása, tudatos városüzemeltetés és fejlesztés, pályázatok figyelése, felkészülés az erőműbővítés kapcsán a városra háruló feladatokra – ezeket az alapelveket és a törvényi előírásokat követték az anyag összeállításakor – mondta Szabó Péter.

A költségvetés mellett elfogadták Paks Közlekedési Intézkedési Tervét. Több tervezett beruházással kapcsolatos döntés szerepelt a napirenden, új kiemelt fejlesztési terület jelöltek ki egy elektromos busz garázs, telephely számára. A tervezett telepről Bana János alpolgármester adott részletes tájékoztatást lapunknak. IKOP pályázat keretében megvalósuló Protheus projekt keretében megvalósuló telep számára kiemelt fejlesztési területté nyilvánították az M6-os Paks déli lejárótól északra eső terület. Itt egy olyan bázist terveznek megépíteni, ami az elektromobilitást nemcsak Paks vonzáskörzetében, hanem régiós szinten ki tudná szolgálni. Itt egy 400 négyzetméteres garázst, 1000 négyzetméteres parkolót, szervizállomást építenek, létesíteni kell egy akkumulátorfarmot és egy naperőmű parkot.

Rendeletet alkottak a választási kampány kapcsán elhelyezhető plakátok, hirdetmények, valamint reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről, a közterületek használatáról fő vezérelvként szem előtt tartva a környezet- és műemlékvédelmet, a város értékeinek, tisztaságának megóvását. A téma kapcsán Heringes Anita országgyűlési képviselő szót kért, s kérte, hogy vonják vissza az előterjesztést. Ezt indítványozta Horváth Zoltán képviselő is.

A demokrácia legszebb ünnepe, amikor a választópolgárok az urnákhoz járulnak, nem szeretnénk csorbítani senki érdekeit – kezdte a kampányt érintő rendelettel kapcsolatos tájékoztatóját dr. Blazsek Balázs. A címzetes főjegyző úgy tájékoztatott, hogy alapos előkészítés, információgyűjtés alapján készült a rendelettervezet és előzetes normakontrolt kértek a kormányhivataltól, ezért úgy véli, megfelel a törvényi követelményeknek az új rendelet. A főjegyző hozzátette, amit a városvezetés is megerősített: a rendelet senki számára nem jelent előnyt és nem okoz hátrányt.

Az Intermédia Kft.-vel 1993-ban kötött szerződésben az önkormányzat hozzájárult ahhoz, hogy buszvárókat telepítsen a cég a város közterületein. Az Intermédia jogutódja a JCDEcaux Hungary Zrt. új és felújított buszvárók létesítésére tett javaslatot. A most elfogadott előterjesztés szerint hat új, K4 típusú utasvárót telepítenek, hatot felújítanak ebből negyet áttelepítenek. Mint Szabó Péter mondta, ezek XXI. századi követelményeknek minden tekintetben megfelelő buszvárók, ahol a reklámfelületként használható infovitrinekben a város közérdekű információkat tehet közzé.

A tanácskozáson hozott döntésen biztosította a szükséges önerőt a testület a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott pályázathoz, két óvoda – a Munkácsy utcai és a Vörösmarty utcai – udvarának felújítását tervezik 76 millió forint értékben. Tárgyaltak az iskolai beiskolázási körzetekről, valamint az 5. számú gyermekorvosi körzetről, amely rövidesen megüresedik, mert dr. Angyalosi Zsuzsanna nyugdíjba vonul. A helyettesítéshez szükséges döntést meghozta a testület, amely zárt ülésen határozott úgy, hogy idén Polgár Zoltán és Enyedi János kapja a Tisztes Polgár címet. Az elismerést március 15-én a városi ünnepségen adják át.