Átadták a Gyermekeinkért Díjat

Szabó Péter, Paks polgármestere beszédet mond a pedagógus napi városi ünnepségen. Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
Szabó Péter, Paks polgármestere beszédet mond a pedagógus napi városi ünnepségen. Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

– A mai napon nem egy foglalkozást, hanem egy hivatást ünneplünk, és mindazokat, akik az egyetlen igaz motivációval, a gyermekek iránt megélt szeretettel és elköteleződéssel végzik azt. Büszke vagyok arra, hogy ez a hivatás megannyi arcban testesül meg városunkban, hiszen a köznevelés igen széles palettán van jelen Pakson – mondta Szabó Péter polgármester a pedagógusnap alkalmából tartott városi ünnepségen a Csengey Dénes Kulturális Központban.

Beszélt arról is, hogy a pedagógus nem csak a szeretet embere, hanem a változásé is, mert szavai által, keze munkája alatt folyamatosan változik a gyermek. Kiemelte ugyanakkor, hogy a pedagógus nem csak a változás, hanem a változások elfogadásának embere is. – Ennek kézzelfogható jele az elmúlt öt esztendő, hiszen ha csak a fenntartóváltást, a pedagógusok előmeneteli rendszerét, vagy éppen a tanfelügyeleti rendszer bevezetést említem, mind a változást mutatja, melyhez igazodni és formálódni kellett az elmúlt időszakban – fejtegette.

– De a változásoknak még biztosan nincs vége, különösen itt Pakson, hiszen a közelgő erőműépítés további változásokat generál majd a köznevelés rendszerében is. Az ide érkező családok gyermekeit be kell fogadnunk, XXI. századi tudással, biztos értékrenddel kell felruháznunk őket, és természetesen a paksi családok gyermekeit is – fogalmazott Szabó Péter, hangsúlyozva, hogy ez a változás a város vezetőit is kötelezi, a város iskoláinak infrastrukturális lehetőségeit folyamatosan fejleszteniük, bővíteniük kell. Hozzátette, ezért elkötelezettek abban, hogy fenntartótól függetlenül támogassák, vagy generálják azokat a változásokat, amelyek jövőt építenek, a hosszú távú fejlődésről szólnak, és a paksi gyermekek és családjaik sorsát meghatározóan pozitív irányba alakítják.

A polgármesteri köszöntőt követően átadták a Gyermekeinkért Díjat. Az oktató-nevelő munkát végző pedagógusok és pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátók elismerésére alapított kitüntetést 1996 óta adják át, hagyományosan a pedagógus napi városi ünnepségen. Idén Gosztola Erzsébet, a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola tanára és Takács Tiborné, a Paks II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanítója részesült ebben az elismerésben.

Gosztola Erzsébet. Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
Gosztola Erzsébet. Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Gosztola Erzsébet 1987 óta a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola történelem-orosz-német szakos tanára. Az iskola idegen nyelvi munkaközösségének vezetője. Sok energiát fordít a tehetséges diákok felkutatására, képességeik fejlesztésére. Aktív résztvevője a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényeinek, diákjai rendszeresen adnak műsort a szervezet ünnepi alkalmain, részt vesznek programjain, és színházi látogatásokat is tesznek. A tanárnő szervezésében több ízben jártak tanítványai Ausztriában, Németországban és a Felvidéken. A kirándulások alkalmával az idegenforgalmi látványosságok megismerésén és a népismereti tudás megszerzésén túl a német nyelvet is gyakorolhatták a gyerekek. Pályázatokon, szponzorok megnyerésével támogatást gyűjt azért, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek is részt tudjanak venni a programokon. Elhivatott szakember, akinek rátermettsége, jó felkészültsége kitűnő pedagógiai érzékkel párosul. Munkája során kivívta kollégái és felettesei elismerését, diákjaival és a szülőkkel mindenkor jó kapcsolatot ápolt. A kor kihívásainak folyamatos önképzéssel igyekszik megfelelni, oktató-nevelő munkáját a folyamatos megújulás, a módszertani változatosság jellemzi.

Takács Tiborné. Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
Takács Tiborné. Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Takács Tiborné a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán szerzett általános iskolai tanítói diplomát 1978-ban. Szakmai pályafutását Szekszárdon kezdte, 1979 augusztusától dolgozik a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, illetve annak elődintézményében. Csendes, halk szavú, ugyanakkor határozott, következetes, rátermett és felkészült pedagógus. Tanítóként, osztályfőnökként féltő gonddal, nagy szeretettel irányította a rábízott kisgyermekek fejlődését. Tanítási órái színesek, érdekesek, hatékonyak, cselekedtetésen alapulnak. Tanulócsoportjai, osztályai jól felkészülten, stabil alapokkal folytathatták tanulmányaikat a felső tagozatban. Különös gondot fordított a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására, a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésére. A felzárkóztatásban, tehetséggondozásban komoly sikereket ért el, népszerűek voltak tehetséggondozó matematika szakköri foglalkozásai. Kimagasló szakértelmét, gyermekközpontúságát, empátiáját mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy negyven éves pályafutása során nagyon sok testvérpárt tanított, illetve számtalan egykori tanítványa hozzá íratta a gyermekét. Takács Tibornét nyugdíjba vonulása alkalmából is köszöntötték.