A vértanúkra emlékeztünk

– A történelmi események már távol vannak, de szükséges azokat érteni, ismerni, és a jelenbe hozni újra és újra – kezdte beszédét Szabó Péter, a nemzeti összetartozás emlékműnél tartott városi megemlékezésen, október 6-án. Kiemelte, kötelességünk, hogy újra és újra emlékeztessük magunkat nemzetünk sorsát meghatározó eseményekre, a benne résztvevő hősök, vértanúk bátorságára, lelkületére, értékrendjére, és egyben feladatunk is, hogy újra és újra döntsünk az ember tiszta és örök értékei mellett.

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Feltette a kérdést: Mit írnak maradandóan szívünkbe az aradi vértanúk, mit ad személyes életünkhöz a mai ünnep? – Hiszem, hogy az aradi tizenhárom emlékezete tükör, melyben felismerhetjük nemzetünk igazi lelki karakterét. Mert mi magyarok eredendően magunkban hordozzuk a szabadságvágy, hazaszeretet, hűség, bátorság, tenni akarás és hit nemes értékeit. És a mai ünnep példázza számunkra, hogy mindig voltak hőseink, vértanúink, bátor és szent vezetőink, akik által képesek voltunk elérni a legelérhetetlenebb céljainkat is – fogalmazott, kiemelve: – A mai ünnep belénk vési a tizenhárom aradi vértanú nevét, és ennél még többet is. Haláluk előtti utolsó gondolataik Istenbe vetett hitről, lelki békéről, tiszta értékrendről, hazaszeretetről, önzetlen önfeláldozásról, a fiatalok iránti aggódásról, a jó és a rossz örök harcáról szólnak. De nem tanúskodnak haragról, bosszúról, az emberi lélek gonosz sötétségéről. Ezért lehet az aradi tizenhárom vértanú sírja nemzetünk számára egy örök kiinduló pont. Ahonnan megszülethet minden nemzeti újjászületés, megújulás, gyarapodás tiszta lelkülete. És sírjuk a nemzet örök létét is jelképezi, hiszen vérük magként hullott a földbe, melyből még 170 év után is az élet és a szabadság virágai teremnek.

– Azt kívánom, hogy mai ünnepünk tükrében is ráismerjünk nemzetünk és önmagunk egyéni értékeire, és ezeket képesek legyünk az aradi vértanúkhoz hasonlóan hitelesen megélni családunk, városunk, nemzetünk javára most a gyarapodó békeidőkben is. Kívánom, hogy értsük az idők jeleit és benne cselekedeteink súlyát. Az egy hét múlva következő önkormányzati választások által is ragadjuk meg közösen történelmi lehetőségeinket, melyek hosszú évtizedekre meghatározzák városunk polgárainak jövőjét. Építsük felelősséggel, határozott, tiszta értékrenddel közös jövőnket, hogy gyermekeink és unokáink tisztelettel és hálával tudjanak ránk tekinteni – zárta gondolatait a polgármester.

Az október 6-i városi megemlékezésen közreműködtek a Vetővirág Népzenei Együttes és Szabó Dávid (ének, gitár). A megemlékezés végén koszorúztak a megjelentek az emlékműnél.

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal