Tizenhét témát tárgyalt a képviselő-testület

A költségvetési rendelet módosítása, a háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása és az önkormányzat új szervezeti és működési szabályzatának elfogadása szerepelt egyebek mellett a képviselő-testület novemberi ülésének napirendjén. A grémium tizenhét témát tárgyalt.

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

A lejárt határidejű beszámolók elfogadása előtt Barnabás István képviselő a Kápolna utcai bölcsőde felújítására beadott pályázatról kért tájékoztatást. Szabó Péter polgármester elmondta, informális tájékoztatást már kapott az önkormányzat arról, hogy közel egy milliárd forintot nyert a város a bölcsőde teljes körű felújításához. Barnabás István képviselő a Kurcsatov utcai parkolási problémákról szóló korábbi kérdésére válaszul azt is elmondta Szabó Péter, hogy a májusi lakossági aláírásgyűjtést követően, a műszaki osztály munkatársai több alkalommal tájékozódtak a helyszínen a jelzett gondokról. Azt tapasztalták, hogy minden alkalommal több szabad parkoló is rendelkezésre állt. – A Kurcsatov utcai tömbbelsőfelújítási-program harmadik ütemének tervezésekor növelni fogjuk a parkolók számát, körülbelül tizennyolc új parkoló létesül majd. Az Ifjúság úton az úgynevezett K-szegély felbontásával újabb parkolók alakíthatók ki, és a lakótelepi központi park felújításának második ütemében is megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy a park érintett utcák felé eső részén további parkolókat építsünk ki – tájékoztatott a polgármester, aki azt is elmondta, hogy mindemellett felvették a kapcsolatot a Paks II. Zrt. vezetésével, hogy a parkolási problémákat megoldják. Ezt Leber Ferenc alpolgármester is megerősítette. Barnabás István CLLD programmal kapcsolatos, ugyancsak korábbi interpellációjára reagálva a polgármester tájékoztatott a projekt állásáról, válaszolt a feltett kérdésekre. Barnabás István a választ nem fogadta el, a képviselő-testület hét igen és öt nem szavazattal igen.

Az ülésen Mezősi Árpád képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy tavasz óta nincs közvilágítás a Zsíros közben egy kitört villanyoszlop miatt, ami balesetveszélyt jelent ugyanúgy, mint a Kishegyi és a Gesztenyés utcák kereszteződésében lévő gyalogátkelőhely esetében, ahol szintén nem működik a közvilágítás. Szabó Péter azt mondta, hogy a múlt héten zárult le az egyeztetés az E-ON-nal. Abban állapodtak meg a szolgáltatóval, hogy a következő napokban megszüntetik a közvilágítási problémákat a városban.

A napirend elfogadását követően esküt tettek a külső városrészek településrészi önkormányzatának az ülésen megjelent, külső képviselői, Feil József és Heizler Zoltán. A dunakömlődi részönkormányzat külső tagjai a jelölőgyűlést követően, a decemberi testületi ülésen tesznek majd esküt.

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Ötödik alkalommal módosította a város idei költségvetését a grémium. Az előterjesztéshez kapcsolódóan Szabó Péter azt mondta, hogy erre most technikai okok miatt volt szükség. – A háromnegyed éves beszámolót illetően – amire ugyan nincs kötelezettsége a polgármesternek, de fontosnak tartom tájékoztatni erről a lakosságot is – jó hírekkel tudtam szolgálni, a tavalyi év a tervezésé volt, az idei pedig a megvalósításé, hiszen a beruházásaink tekintetében a százalékos mutatót ugyan torzítja a kormányzati támogatás, de ezt leszámítva időarányosan jól teljesít az önkormányzat. A felújítások esetében ugyanez mondható el, 43 százalékos a teljesülés, ami az elmúlt évekhez képest nagyságrendekkel jobb – összegzett a polgármester. Hozzátette, azt furcsállta, hogy míg a bizottsági üléseken a PDF három képviselője is elfogadásra javasolta a beszámolót, az ülésen tartózkodtak. – Úgy vélem, ez inkább a nyilvánosságnak szólt – mondta.

A költségvetés módosítását érintően Barnabás István képviselő az ülés után azt mondta, ahhoz képest, hogy milyen gigantikus – lassan 28 milliárd forint – költségvetése van Paksnak, ez nem látszik a városon. – Az ülésen rákérdeztünk a központi park költségeire, ahol az induló összeghez képest 637 millióval több szerepel a költségvetésben, az elektromos buszok beszerzése esetében 550 millióval, illetve a hároméves, idén év végén lezáruló Protheusz projekt állására is rákérdeztünk, mert nem látjuk az eredményét. Aggódunk mi lesz a város pénzével. Ezért nem szavaztuk meg egyik költségvetési előterjesztést sem – összegzett a képviselő.

Negyedikként az önkormányzat új szervezeti és működési szabályzata volt terítéken. A témát hosszasan tárgyalták. Szabó Péter polgármester szerint bár elfogadták az ülésen az új szabályzatot, és egyetértettek abban, hogy még foglalkozni kell vele, de furcsálja, hogy az észrevételeket a PDF képviselői miért nem tették meg az annak megfelelő helyen, azaz a jogi, ügyrendi és pénzügyi bizottság ülésén, hogy a képviselő-testületi ülésen már érdemben tárgyalhassanak ezekről. Erre fel is hívta a figyelmet a tanácskozáson.

A megbeszélés után Heringes Anita a jogi, ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke azt mondta, azért próbálták elérni, hogy a témát levegyék a napirendről, mert előkészítetlenül került a testület elé. – Normál esetben egy testület az alakuló ülés előtt egyeztet arról, hogyan szeretne működni, ami elmaradt. A bizottsági ülésen megvitattuk az előterjesztett szabályozást, de sok kérdés azóta is felmerült bennünk, amit szerettünk volna egységes javaslatban, a következő ülés előtt megvitatni, ám ezt a javaslatot lesöpörték, így egy másfél órás vitában próbáltunk összerakni egy olyan szmsz-t, ami mondjuk tisztázza a bizottsági jogköröket, például szeretnénk ha a humánpolitikai bizottság visszakapná a rendezvények költségkeretének felülvizsgálatát, vagy például ismét szerepelnének benne a frakcióalakítás szabályai. Arra a kérdésre, hogy miért nem tisztázták, vitatták meg mindezt a bizottsági ülésen, azt mondta, az előterjesztések alapos átgondolásához több időre van szükség, éppen ezért kérték, hogy a bizottsági ülések előtt legalább öt nappal kapják meg az anyagokat, így felkészültebben mehetnének a bizottsági ülésekre.

A tehermentesítő út, a Kalocsa-Paks Duna-híd, valamint négy paksi részterület vonatkozásában a településrendezési eszközök módosításáról is határozatok születtek az ülésen, miután lezárult az állami főépítészi eljárás minden témában, mely támogatta a módosításokat.

A DC Dunakom Zrt.-vel kapcsolatban három előterjesztés szerepelt napirenden: a cég szervezeti és működési szabályzatának, javadalmazási szabályzatának, valamint a 2018. évi beszámolójának és idei módosított üzleti tervének elfogadása. Erre azért volt szükség, mert korábban nem véleményezte a testület ezeket a dokumentumokat.

Megtörtént a nemzetiségi önkormányzatok és Paks Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodások, valamint a víziközmű- szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervének felülvizsgálata. Mindkét előterjesztést elfogadták a képviselők.

Döntés született arról is, hogy igazgatási szünetet rendelnek el december 23-ra, 30-ra és 31-re a hivatalban dolgozó köztisztviselők számára, és arról is határoztak a képviselők, hogy a kompüzemeltetés támogatására nyert pályázati összeget átadják a szolgáltatást biztosító cégnek.

A képviselő-testületi ülésről összefoglalót ad a TelePaks televízió november 22-én a híradó után, illetve hamarosan teljes terjedelmében felkerül honlapunkra.