A Biritópusztát feltáró út lesz a lakossági fórum témája

A paksi polgármesteri hivatal. Fotó: Babai István/archív
A paksi polgármesteri hivatal. Fotó: Babai István/archív

Paks Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, a városban működő civil szervezeteket és egyházakat (továbbiakban Partnereket), hogy a Paks-Biritópuszta városrészt feltáró út miatt módosítja a településszerkezeti tervet és a helyi építési szabályzatot.

Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – lakossági fórumot tart 2020. október 19-én 17 órakor a paksi polgármesteri hivatal nagytermében. A módosítás dokumentációja a www.paks.hu honlapon a Hirdetmények, közzétételek rovatban (ide kattintva is elérhető), valamint személyesen a polgármesteri hivatal 226-os irodájában megtekinthető.

A Partnerek a véleményezési eljárásba a polgármesterhez 2020. október 27-ig benyújtott írásbeli kérelemmel, illetve vélemény, javaslat, észrevétel megküldésével, valamint a lakossági fórumon szóban jelezve jelentkezhetnek be. A bejelentkezett Partnerek esetében a polgármester a megbízott városi főépítész bevonásával dönti el a résztvevők körét. A kérelemben meg kell jelölni a módosítás célját, amennyiben a bejelentkezni kívánó Partner természetes személy, akkor a nevét, a lakcímét, a levelezési címét, a telefonszámát és az emailcímét, egyéb esetben a Partner nevét, a székhelyét, a képviselőjét, a levelezési címét, a telefonszámát és az emailcímét. A kérelmet papír alapon a polgármesteri hivatalba kell eljuttatni személyesen vagy postán (7030 Paks, Dózsa György út 55-61.), vagy elektronikus levélben (pm.titkarsag@paks.hu). Azok a Partnerek, akik 2020. október 27-ig nem jelentkeznek be a véleményezési eljárásba, az eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.