Koronavírus: Részletesen a legújabb védelmi intézkedésekről

A kormány kihirdette a legújabb védelmi intézkedéseket – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ kedd este (11.10) az MTI-vel.

A közleményben kiemelték, hogy a kormány értékelte Magyarország járványügyi helyzetét, és az eddig meghozott intézkedéseket. Ez alapján megállapította, hogy az eddig meghozott in-tézkedések fenntartása mellett újabb védelmi intézkedések szükségesek, amelyek célja, hogy csökkentsék a koronavírus-megbetegedések számát és a kórházakra nehezedő terhet.

A kép illusztráció. Fotó: pixabay.com
A kép illusztráció. Fotó: pixabay.com

A mai naptól (11.11.) este 8 és reggel 5 óra között kijárási tilalom van érvényben, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, ame-lyet azonban igazolni kell. Minden gyülekezés tilos. Az éttermek nem fogadhatnak vendéget, az éttermekben csak az étel elvitele céljából tartózkodhat vendég. A házhoz szállítás admi-nisztratív terheit a kormány csökkenti és bevonhatóvá teszi a taxisokat a feladat ellátásába. Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak. Az üzletek – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével – este 7 óráig maradhatnak nyitva, és a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. A rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fod-rász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mel-lett. A szállodák turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkező vendégeket fogadhatnak. Mindennemű rendezvényt tilos tartani, ide értve a kulturális eseményeket, vala-mint a karácsonyi vásárokat. A vallási közösségek szertartásai a vallási közösség döntése sze-rint tarthatóak meg. Ezzel összefüggésben a vallási közösségeket a kormány arra kérte, hogy a szertartásaik során a magatartási szabályokat az általános szabályokkal összhangban határoz-zák meg. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. Az egyéni szabadtéri spor-tok gyakorlása engedélyezett. A vonatkozó jogszabályok szerint versenyszerűen sportolók e tevékenységükben nem korlátozhatóak. A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, a fedett uszodákat, a múzeumokat, a könyvtárakat, a mozikat, az állatkerteket és a korcsolyapályákat. A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztá-lyig a megszokott rend szerint nyitva tartanak, a speciális intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató határozza meg. Az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munka-rendben működnek. A középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek. Az egyetemek, főiskolák digitális munkarendre térnek át. A felsőoktatási intézmé-nyek kollégiumai bezárnak, ez alól kivételeket a rektor állapíthat meg. A tartózkodás különö-sen a határon túli és külföldi diákok, illetve a hatósági házi karantén kötelezettséget a kollégi-umban teljesítőknek engedélyezhető. Magán és családi rendezvények (például születésnap) úgy tarthatóak meg, ha azon legfeljebb tízen vesznek részt. Temetésen legfeljebb ötvenen le-hetnek. Az esküvők lakodalom nélkül tarthatók meg, azonban az eseményen csak meghatáro-zott személyek vehetnek részt.

Kitértek arra is, hogy a kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociális intézmé-nyekben dolgozókat – külön kormányrendeletben foglaltak szerint – hetente tesztelni kell.

A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek, azzal, hogy a 10 ezernél több lakosú települések egyes közterületein a maszkvise-lés kötelező. A területek kijelölése a polgármester feladata. Sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező – közölte a Kor-mányzati Tájékoztatási Központ.

A Magyar Közlöny 2020. november 10-én megjelent 242. száma ide kattintva elérhető.

/Forrás: MTI/