Elérhető a város honlapján a Településképi Arculati Kézikönyv

Még december közepén fogadta el egyéni hatáskörben Szabó Péter polgármester Paks város településképi arculati kézikönyvét, amely a város honlapján elérhető.

– Változások előtt áll a város, és ennek kapcsán egy fontos dokumentum készült el, amely a hivatal városfejlesztési csoportjának köszönhető. A településképi arculati kézikönyv útmutató, melyből mindenki tájékozódhat, inspirálódhat, hogy a környezethez illeszkedő kialakítás valósuljon meg a különböző építési tevékenységek során – mondta sajtótájékoztatón Szabó Péter polgármester, hozzátéve, hogy a kézikönyv bemutatja a település lelkét, meghatározó jellegzetességeket, és konkrét példák segítségével szemlélteti a helyes és követendő megoldásokat, amivel a széles körben elterjedt rossz, gondolattalan, tájidegen és környezetszennyező építészetet kívánja megelőzni. Hangsúlyozta, hogy közös felelősségünk az egységes településkép kialakítása.

Fotó: Szép Zsóka/TelePaks

Kirizsné Buják Marianna főépítész elmondta, hogy január 1-jével életbe lépett a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet, mely a településképi arculati kézikönyv ajánlásaira épül. A rendelet célja a Paks város közigazgatási területén található különböző karakterű településrészek sajátos településképének védelme, korszerű átalakításának elősegítése, illetve az erre vonatkozó helyi szabályok meghatározása, valamint a meglévő építészeti, tájépítészeti, műemléki és helyi értékek védelme. A településkép védelméről szóló rendelet több korábbi önkormányzati rendeletet is magában foglal, ilyen a helyi értékek védelméről, a reklámok elhelyezéséről, illetve a településkép védelméről és az önkormányzati tervtanácsok működéséről szóló rendelet is, mostantól ennek a rendeletnek a mellékletét képezi a helyi védett értékek listája is.

– A HÉSZ-szel (helyi építési szabályzat) együtt kezelendő településkép védelméről szóló rendeletet minden Paks közigazgatási területén építési tevékenységet folytatónak be kell tartania. Míg a kézikönyv ajánlást mutat, addig a rendelet helyspecifikusan, konkrétan, kötelező jelleggel határozza meg az építendő, átalakítandó, felújítandó házak tömegalakítását, anyaghasználatát, a homlokzatra és tetőfedésre felhasználható anyagokat és színeket. Ennek megfelelően, aki a város területén építési tevékenységet végez annak érdemes egy szakmai konzultáción részt venni. Az egyszerű bejelentési eljárásoknál két főépítészi konzultáció kötelező, a tervezés kezdeti, illetve a zárószakaszában – tájékoztatott Paks főépítésze. A településképi bejelentésekkel, véleményezésekkel, valamint egyeztetésekkel kapcsolatos megkereséseket a telepuleskep@paks.hu címre várják.