Évindító sajtótájékoztatót tartott az Országos Atomenergia Hivatal

A 2020-as esztendő a nukleáris terület számára is számos kihívást jelentett. Az Országos Atomenergia Hivatal nyomon követte a nukleáris létesítményekhez és a radioaktívhulladék-tárolókhoz kapcsolódó járványhelyzeti intézkedési terveket, folyamatosan ellenőrizte a létesítményeket, illetve az engedélyeseket, betartva a járványhelyzethez kapcsolódó általános óvintézkedéseket, valamint az engedélyesek egyedi járványügyi szabályait is. A járványhelyzet miatt márciustól kezdve az összes hivatalos út, a belföldi rendezvények, továbbá a tervezett nemzetközi felülvizsgálatok elmaradtak, a nemzetközi szervezetek üléseire online került sor, az OAH munkatársai (egy rövidebb nyári időszakot kivéve) távmunkában látták el feladataikat, olvasható az OAH évindító – a járványhelyzetre tekintettel online megtartott – sajtótájékoztatójára készített összefoglalójában.

Mint írják, az atomenergia felhasználása az elmúlt év során biztonságosan és védetten zajlott. Az OAH az év során folyamatosan felügyelte a nukleáris és a radioaktívhulladék-tároló létesítményeket, valamint az atomenergia egyéb alkalmazását (pl. radioaktív források használata, röntgengépek). Ennek során engedélyezte, ellenőrizte, értékelte a több mint 4000 engedélyes tevékenységét és szükség esetén érvényesítési eljárásokat folytatott le. 2020-ban a nukleáris létesítmények (a paksi atomerőmű, a Budapesti Kutatóreaktor, az Oktatóreaktor, a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója), továbbá a radioaktívhulladék-tárolók (a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló és a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló) biztonságosan, az előírt feltételek és korlátok mellett üzemeltek, működésük nem jelentett egészségikockázat-növekedést sem a létesítmények alkalmazottjaira, sem a lakosságra.

A 2019. évi adatokhoz képest a paksi atomerőmű nukleáris biztonsági jelentésköteles eseményeinek száma növekedett (10-ről 19-re). A változás jellemzően elektromos meghibásodásokra (pl.: megszakítóhiba, zárlat) vezethető vissza. Az események során a nukleáris biztonság nem volt veszélyeztetve, az események a hétfokozatú Nemzetközi Nukleáris Esemény Skálán (INES) a legalacsonyabb, skála alatti 0 besorolást kapták.
A hivatal követi és biztonság szempontjából értékeli a paksi atomerőmű nem tervezett teljesítményváltozásait. Az év során 10 eset történt, amelyek a nukleáris biztonságot nem veszélyeztették.

Kiemelkedő feladat volt az év során a paksi atomerőmű új típusú, úgynevezett SLIM fűtőelem-tesztkazettáinak engedélyezése. A paksi atomerőmű 18 db, új típusú, víz-urán arányra optimalizált ún. SLIM-üzemanyag tesztelését kezdte meg. Ez az új üzemanyagtípus a jelenlegihez képest vékonyabb pálcaburkolattal és furat nélküli pasztillákkal gazdaságosabb üzemanyag-felhasználást tesz lehetővé. Az üzemeltetés pozitív tapasztalatai alapján kerülhet majd sor a kazetták általános alkalmazásának engedélyezésére.

Az összegzésben arról is írnak, hogy az OAH kiadta az RHK Kft. számára a KKÁT új üzemeltetési engedélyét a paksi atomerőmű új típusú üzemanyagának kezelhetőségéhez. A hivatal 2020. november 11-én adta ki az új üzemeltetési engedélyt, melyben engedélyezte a KKÁT-ban már korábban is kezelhető kazettatípusok mellett az új kazettatípusok beszállítását és tárolását.

2020-ban megkezdődtek a KKÁT bővítése következő fázisának (III. ütem 3. fázis) építési tevékenységei, melyeket – a KKÁT üzemeltetéséhez hasonlóan – az OAH folyamatosan felügyel. Ezen fázis eredményeként további 4 tárolókamrával – összesen 28 kamrásra – bővül a létesítmény, további tárolókapacitást biztosítva a paksi atomerőmű kiégett üzemanyaga számára.

Az új atomerőművi blokkok engedélyezéséről is tájékoztatnak az összefoglalóban. Eszerint zajlik a létesítésiengedély-kérelem feldolgozása, számos kisebb engedélyt adtak ki, továbbá megkezdődött a létesítésiengedély-kérelem alapját képező Előzetes Biztonsági Jelentés nemzetközi felülvizsgálata. A Paks II. Atomerőmű Zrt. 2020. június 30-án nyújtotta be az OAH-hoz az új atomerőművi blokkok létesítésiengedély-kérelmét. Ennek elbírálása a hivatal fennállásának legnagyobb volumenű eljárása, számos szakterületet érint, valamint maga a benyújtott dokumentáció is több tízezer oldal terjedelmű. A létesítésiengedély-kérelemmel párhuzamosan Paks II. beküldte a nukleáris biztosítékokra vonatkozó előzetes adatszolgáltatást. Az OAH megállapította, hogy a dokumentum megfelelő tárgyalási alapot biztosít ahhoz, hogy a létesítendő erőművi blokkok biztosítéki rendszerének kialakítására irányuló egyeztetéseket a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, az Európai Bizottság, az OAH és a Paks II. Atomerőmű Zrt. képviselői lefolytassák. Az előzetes adatszolgáltatást az OAH összeveti az Előzetes Biztonsági Jelentéssel is. 2020 szeptemberében az OAH megkapta Paks II. fizikai védelmi tervét. A létesítési engedélyezési eljáráshoz kapcsolódóan közmeghallgatás lesz, és a hatósági eljárás várhatóan 2021 őszéig tart majd.

A felvonulási terület építményei kapcsán az előző év során tíz, 2021 elején további két építési engedélyt adott ki az OAH (pl. irodaépület, étterem és konyha, betonkeverő üzem, betonvizsgáló laboratórium, acéltermékeket készítő műhely).

Az új blokkokkal kapcsolatban kitérnek arra is az összefoglalóban, hogy az OAH további rövid és középtávon várható feladatai a hosszú gyártási idejű berendezések, a reaktorépülethez kapcsolódó földmunkák, az új atomerőművi blokkok építését és szerelését biztosító épületek és az új blokkok egyes építményeinek engedélyezése, majd a tevékenységek ellenőrzése.

2020 októberében megküldték a NAÜ-nek az új atomerőművi blokkok Előzetes Biztonsági Jelentését, hogy az általuk koordinált, nemzetközi szakértőkből álló csoport értékelje a dokumentumot. 2020 decemberében tartott üléssel kezdődött meg a dokumentum nemzetközi szakértői vizsgálata, amely alapján készülő zárójelentés végleges változata 2021 szeptemberére várható.

A paksi atomerőmű blokkjainak újbóli üzemidő-hosszabbítása: a jogszabályok jelenleg nem teszik lehetővé, erről is szó van a dokumentumban. Mint részletezik, a Pakson is üzemelő második generációs atomerőművek nagyrészt az első generációs atomerőművek továbbfejlesztéseként jöttek létre, amelynek eredményeként gazdaságosabbá, biztonságosabbá és üzembiztosabbá váltak. A megfelelő biztonsági szintet és a korszerűséget a folyamatos biztonságnövelés és az Időszakos Biztonsági Felülvizsgálatok garantálják, így a létesítmények jelenleg is megfelelnek a megnövelt biztonsági és környezetvédelmi követelményeknek. Korábban az OAH által jóváhagyott program szerint végrehajtott több éves munka alapozta meg a további 20 év üzemidőt. Az esetleges újabb üzemidő-hosszabbításhoz kapcsolódóan részletes vizsgálatokat kell végezni, hogy a nukleáris biztonsági követelményeknek való mindenkori megfelelés milyen technológiai megoldásokkal, beruházásokkal teljesíthető azért, hogy folyamatosan, még az esetleges hosszabbítás végén is megfelelő biztonsági tartalékkal rendelkezzenek a berendezések. Az újabb üzemidő-hosszabbítás gazdaságos megvalósíthatóságának megítélése nem az OAH hatásköre.

A beszámolóban arról is írnak, hogy idén 30 éves az OAH, a járványhelyzetre való tekintettel jelentősebb ünneplés nem lesz. A jubileum kapcsán kiemelik, hogy az elmúlt évtized hozta a legjelentősebb változásokat, úgy a feladatkörök bővülését tekintve, mint az OAH személyi állományának növekedését. Míg korábban néhány nagyobb engedélyese volt a hivatalnak, most már mintegy 4000 ügyfél hatósági felügyeletét látják el. Ez számos kihívás elé állította a szervezetet, viszont egyúttal lehetőséget teremtett az atomenergia felhasználásához kapcsolódó követelmények összehangoltabb, egyértelműbb meghatározására. A nukleáris biztonság, védettség, sugárvédelem és a biztosítéki rendszer felügyelete így már egy hatósághoz, az OAH-hoz tartozik, ami több szempontból is előnyös a terület szabályozását és felügyeletét illetően.

Az OAH 2020: járványhelyzetben sem változott a nukleáris biztonság szintje, 2021: létesítési engedélyezési eljárás a fókuszban című összefoglalója ide kattintva teljes terjedelmében olvasható.