Paksi építésügyi kisokos – Általános építészeti követelmények

A Paksi Hírnökben korábban tájékoztatást adtunk Paks településképi arculati kézikönyvéről és a településképi rendeletről. A megváltozott jogszabályokban való eligazodást szeretnénk segíteni ezzel az új sorozattal, melyben bemutatjuk a legfontosabb tudnivalókat, az egyes karakterek jellemzőit, az építési kötöttségeket és eljárási szabályokat. A sorozat első részében megismerhették az építésügy változásait, most pedig az általános építészeti követelményekről lesz szó.

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

A sorozat első részében adott történeti visszatekintésből egyértelműen megmutatkozott az évek során bekövetkezett szemléletváltás: a szocialista uniformizálást felváltotta az értékalapú különbözőségek elfogadása. Minden településnek megvan a csak rá jellemző domborzati elhelyezkedése, utca- és telekkialakítása, a beépítések módja, az épületek jellegzetes formai megjelenése, színezése. Mindezek együttese alkotja a falvak, városok sajátos hangulatát. Ha lenéznek a Gárdonyi-kilátóból Paksra vagy Lussoniumból Dunakömlődre, a látvány magáért beszél. A távolból egységes képet látunk, még akkor is, ha néhol ezt az egységet megbontja egy-egy zavaró elem, a környezetéből kiugró magasabb épület, eltérő tetőforma vagy -fedés. Amit egységesnek érzékelünk, azok a településre jellemző általános érvényű sajátosságok.

Mielőtt ezekre rátérünk, fel kell idéznünk a vonatkozó jogszabályokat. A legmagasabb szintű, építésüggyel foglalkozó jogszabály az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (1997. évi LXXVIII. törvény), amely az egész országra vonatkozó általános építésjogi és építési követelményeket fogalmaz meg, általánosságban várja el az országos szintű és önkormányzati jogszabályoknak való megfelelést. A településképpel kapcsolatos egész országra vonatkozó általános szabályokat a településképről szóló (2016. évi CXXVIII.) törvény tartalmazza. Az országos településrendezési és építési követelményeket a 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK) állapította meg. A településre vonatkozó sajátos szabályokat a helyi építési szabályzatban (HÉSZ), a településképre vonatkozó szabályokat a településképi rendeletben (TKR) találjuk meg.

A helyi sajátosságokban való eligazodásban segít a Települési arculati kézikönyv. Nincs könnyű helyzetben, aki építkezni szeretne, mert ezeket mind ismernie kell, a bennük foglaltakat be kell tartania. Bár ez nagyon bonyolultnak tűnhet, nem kell megijedni, mert ha kellően szétnéznek a lakókörnyezetükben, illetve az építéssel érintett telek környezetében, nem tudnak nagyon nagyot tévedni. Az arculati kézikönyv általános része útmutatást ad, mire kell figyelni, hogy megfeleljenek az általános elvárásoknak. Látványos és közérthető ábrákat tartalmaz a jó és a kerülendő megoldásokra, rávezet, hogy saját érdekükben célszerű a javasolt megoldásokat alkalmazni. Olyan összefüggéseket tár fel, amelyeket dédapáink ösztönösen alkalmaztak az épületek elhelyezése, tájolása és akár a növények telepítése során. Kiemelendő, hogy fontos a növénytelepítési szabályok betartása is. Növényültetéskor hajlamos az ember megfeledkezni arról, hogy idővel megnő az adott növény, ezt a kiválasztáskor tartsák szem előtt nemcsak a maguk, hanem a szomszédaik érdekében is. A tényleges általános építészeti követelményeket a helyi építési szabályzat és a településképi rendelet tartalmazza. Leegyszerűsítve: az elhelyezés módját a HÉSZ-ben találjuk, a külső megjelenést a TKR szabályozza. Ha visszatérünk a Gárdonyi-kilátóhoz, és megvizsgáljuk városunk látképét, szembeötlőek az általánosan jellemző sajátosságok, amelyeket az azoktól való eltérések csak erősítenek. Amikor a jellemzően keskeny telkes oldalhatáron álló, utcára merőleges, 40-45 ̊-os tetőformájú beépítést megzavarja egy jóval szélesebb telek, rajta az utcával párhuzamos és ráadásul jóval kisebb hajlásszögű lepényszerű épület, megakad rajta az ember szeme, és felmerül a kérdés, hogyan került ez oda. Ha ugyanezt az épületet a város egy másik pontján, szélesebb és hasonló beépítésű telkek között látják, természetes, mert odavaló. Ne feledjék, mindent a saját környezetében kell vizsgálni. Ha telket vásárolnak, nézzék meg a környezetében lévő épületeket, és próbálják beleilleszteni az építésre vonatkozó elképzeléseiket. Tudomásul kell venni, hogy a meglévő épületek meghatározzák az önök épületét, és az önöké is meghatározza, befolyásolja a környezetet. Ne térjenek el a helyben megszokottól, tiszteljék szokásait, hagyományait. Keressék meg a településnek azt a részét, amelyik jobban illik az elképzelésükhöz, ízlésükhöz, amihez könnyebben tudnak alkalmazkodni. Az általános előírások ezt az igényt fogalmazzák meg és öntik szabályokba, amelyeket a paks.hu honlapon a városfejlesztés fül alatt, a helyi építési szabályzat, valamint a települési arculati kézikönyv, településkép védelméről szóló rendelet címek alatt böngészhetnek. A szabályok közötti eligazodásban készséggel nyújt segítséget a Paksi Polgármesteri Hivatal műszaki hatósági csoportja.

Vassné Skerlanitz Katalin

A sorozat bevezető részét ide kattintva olvashatják.