Tájékoztató az óvodai beíratás rendjéről

Április 26-án és 27-én lesz az óvodai beíratás a 2021/2022-es nevelési évre az önkormányzati fenntartású óvodákban, mindkét napon 7.30 és 17 óra között. EMMI határozat alapján a személyes beíratás mellett lehetőség van az elektronikus úton történő beíratásra is. Előbbi esetén előzetes időpont-egyeztetésre van szükség, időpontot kérni 2021. április 21. és 23. között 8-tól 16 óráig lehet a Paksi Benedek Elek Óvoda esetében a 75/830-406-os telefonszámon, a Paksi Napsugár Óvoda esetében pedig a 75/830-166 telefonszámon. A személyes beíratás helye a választott óvoda székhelye: Paksi Napsugár Óvoda 7030 Paks, Vörösmarty utca 9–11., Paksi Benedek Elek Óvoda 7030 Paks, Ifjúság útja 1/b. A beíratáshoz szükség lesz a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványra, a születési anyakönyvi kivonatára és tajkártyájára, valamint a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványára.

Elektronikus úton történő beíratás emailen keresztül lehetséges. A beíratáshoz szükséges adatlapot a Paksi Benedek Elek Óvoda esetében a benedekelek@paks.hu emailcímre, a Paksi Napsugár Óvoda esetében pedig a napsugar@paks.hu emailcímre kell elküldeni 2021. április 26-án és 27-én. A beíratási adatlap letölthető az intézmények (napsugarovi.paks.hu és benedekelekovi.paks.hu) és a város honlapjáról (paks.hu). Elektronikus beíratás esetén a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.

Speciális nevelési igényű gyermekek integrált nevelésére mindkét óvodában lehetőség van; német nemzetiségi nevelés a Paksi Napsugár Óvoda székhelyintézményében és a Munkácsy utcai tagóvodájában folyik.

A szülők az óvodai felvétel eredményéről írásban kapnak értesítést legkésőbb 2021. május 27-ig. A szülő az óvoda döntése ellen a közléstől számított tizenöt napon belül eljárást indíthat, melyben a fenntartó, Paks Város Önkormányzata jár el és hoz másodfokú döntést.

Bővebb felvilágosítás kérhető: Paksi Benedek Elek Óvoda, Bosnyák Zoltánné intézményvezető, 75/830-407, benedekelek@paks.hu, illetve Paksi Napsugár Óvoda, Molnár Adrienn intézményvezető, 75/830-167, napsugar@paks.hu.

Azok a gyerekek óvodakötelesek a 2021/2022-es nevelési évben, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el.

A részletes tájékoztató ide kattintva olvasható.

Képünk illusztráció. Fotó: Babai István/ Polgármesteri Hivatal archív
Képünk illusztráció. Fotó: Babai István/ Polgármesteri Hivatal archív