Májusi egyéni döntések testületi hatáskörben

Frastné Nikl Gyöngyi, a Paksi Gyógyászati Központ ápolási igazgatója Pongrácz Sándor-díjat, Dobó Éva, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium tanára és Vassné Fritz Margit, a Paksi Napsugár Óvoda óvodapedagógusa pedig Gyermekeinkért díjat vehetnek át a már hagyományos városi ünnepségeken, hozta meg a döntést Szabó Péter polgármester. Emellett napirenden voltak a májusi döntések sorában: a Zentával kötendő testvérvárosi megállapodás, fejlesztések Csámpán, új töltőállomások telepítése az elektromos buszoknak, új naperőmű létesítését érintő kérelem, valamint az óvodai csoportok számának meghatározása a 2021/2022-es nevelési évre.

Szabó Péter, Paks polgármestere. Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

A Paks 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása is szerepelt a májusi képviselő-testületi döntések között, amelyek elfogadásáról Szabó Péter polgármester határozott egyéni hatáskörben eljárva. – A rendeletben biztosított előirányzatok tették lehetővé a kötelező és az önként vállalt feladatok ellátását. Az önkormányzat működésének jelentős részét a helyi adókból származó bevételek fedezték, a költségvetési kiadási főösszeg tavaly 20,5 milliárd forint volt – tájékoztatott a városvezető.

Az egészségügyi alapellátási körzeteket érintően több módosítási kérelem támogatásáról is döntött a polgármester. Dr. Juhász Katalin, dr. Palkó Ágnes, dr. Grosan Tímea és dr. Vékás Júlia Andrea feladatellátási szerződéseit módosították a munkájukat segítő egészségügyi szakdolgozók személyében történt változás, illetve a rendelési idejük változásai miatt. Az előterjesztést további részletekkel a www.paks.hu oldalon, az önkormányzat fül alatt olvashatják.

– Nem változik a csoportok száma a következő nevelési évtől az önkormányzati fenntartású óvodákban – erről is határozott a polgármester. Mint elmondta, a Paksi Benedek Elek Óvoda székhelyintézményében hat csoport, a Hétszínvirág tagóvodájában öt csoport, a Kishegyi úti tagóvodájában hat csoport működését engedélyezi fenntartóként az eddigi álláshelyekkel. Arról is tájékoztatott, hogy a Paksi Napsugár Óvoda székhelyintézményében négy csoport, az Eötvös utcai tagóvodájában három csoport, a Dunakömlődi tagóvodájában két csoport, a Munkácsy utcai tagóvodájában három csoport indul szeptemberben, az álláshelyek száma ebben az intézményben változatlanul negyvenhat fő.

49,99 MVA-s naperőművet kíván létesíteni az MB Sunissimo Primo Kft. a már meglévő kiserőművek szomszédságában Csámpán. A beruházáshoz a Helyi Építési Szabályzat módosítása szükséges, a kérelmet a beruházó már benyújtotta a hivatalhoz. – Az önkormányzat jelenleg csak elvi támogatásáról biztosította a beruházót, tekintettel arra, hogy a projekt önkormányzati érdekekkel nem ellentétes, a fejlesztés illeszkedik Paks zöldenergiával kapcsolatos céljaihoz, továbbá a környező területhasználatra tekintettel (naperőművek) is támogatható – tudtuk meg Szabó Pétertől.

Részönkormányzati tartalékból a Külső Városrészek Településrészi Önkormányzatának kerete terhére, a településrész képviselőjétől érkezett igény alapján a csámpai településrészen megvalósuló fejlesztésekről is határozat született. Eszerint megtörténik a csámpai közösségi ház klimatizálása bruttó 524 ezer forintból. A ház udvarán a térköves területnél meglévő, rossz állapotú kerítéslábazat javítására, valamint új utcabútorok és játékok telepítésére közel bruttó 1,6 millió forintot biztosítanak, emellett új kosárpalánkot helyeznek ki és egy padot a buszmegállóba, ez utóbbira közel bruttó 500 ezer forint áll rendelkezésre. – A külső településrészeken élők komfortérzetének javításáért minden évben történnek beruházások, ezekről a lakossági igények alapján döntünk – fogalmazott Szabó Péter.

Újabb kiemelt fejlesztési területté nyilvánításokról is határozott testületi hatáskörben eljárva a polgármester. Az egyik döntés, amelylyel egyidőben a településrendezési eszközök módosítását is elindította a polgármester, az erőmű építkezés melletti területet érinti, ahol a beruházás keretében Egészségügyi Központ létesülne az atomerőmű bővítésén dolgozók egészségügyi ellátására. Az új kiemelt fejlesztési területről szóló döntéssel összefüggésben jóváhagyta a tervezési programot és a településrendezési eszközök módosításáról is határozott Szabó Péter az Alvég utcáinak öszszekötéséért. – Azért kell foglalkoznunk ezzel a témával, mert az atomerőmű-beruházás kapcsán megnövekedik a lakosság szám, ami hatással lesz a közlekedésre. Az Alvég utcáinak összekötésével a Sík sor és a Kresz park közötti, a 6-os számú főúttal párhuzamos szakaszon tehermentesíthető lenne a főutca – tájékoztatott a városvezető.

Zenta Község Önkormányzata és Paks Város Önkormányzata hivatalosan is testvérvárosi kapcsolatot létesít. Az erről szóló memorandumot Pakson írják majd alá. – A szerbmagyar barátság, valamint a két település polgárai közti kapcsolatot erősítése a célunk törekedve arra, hogy minél több ifjúsági csoport, szakember, valamint társadalmi szervezet cseréje valósul meg a jövőben – mondta a megállapodásról szólva Szabó Péter.

A Kishegyi úton található önkormányzati tulajdonú ingatlanon két elektromos autóbusz töltőállomást telepít és az ehhez szükséges elektromos csatlakozást kiépítéséhez végponti töltőket helyez el tervei szerint a Paksi Közlekedési Kft. A beruházás megvalósításához szükséges tulajdonosi döntést meghozta a városvezető.

Módosította az 1996-ban alkotott, a helyi értékek, így az építészeti és a természeti értékek védelem alá helyezéséről szóló rendeletét Paks Város Önkormányzata. Ez a rendelet tartalmazza többek között a védetté nyilvánítás és megszűnés menetét, a védett értékek tulajdonosainak kötelező feladatait, a védelem fenntartásában az önkormányzat közreműködésének mértékét, amely egyben tartalmazza az épített és természeti értékekre vonatkozó szabályokat. – A 2008- ban is felülvizsgált rendeletet a jogszabályi változások miatt idén ismét megvizsgáltuk, a módosítás során megtörtént az időközben megszűnt természeti értékek kivezetése, és az új, védelemre érdemes értékek bevezetése annak érdekében, hogy a rendelet a valós, aktuális állapotot rögzítse – tudtuk meg.

Paks Város Önkormányzata Pongrácz Sándor-kitüntetéssel ismeri el azok tevékenységét, akik munkájukkal jelentősen hozzájárultak a település egészségügyi ellátásának fejlesztéséhez, ezen a területen kimagasló teljesítményt nyújtottak. Az elismerést páros évben orvosnak, páratlan évben szakmai munkát segítő egészségügyi dolgozónak ítélik oda. A kitüntetést idén a polgármester előterjesztésére Frastné Nikl Gyöngyinek, a Paksi Gyógyászati Központ ápolási igazgatójának adományozza a képviselő-testület. A díjat a Semmelweis nap alkalmából szervezett városi ünnepségen adják át a tervek szerint.

Az oktató-nevelő munkát végző pedagógusok és pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátók munkájának elismerésére alapított Gyermekeinkért kitüntetés idei díjazottainak személyére várta a javaslatokat Paks Város Önkormányzata. Javaslatot tehetett minden paksi lakos, paksi székhellyel rendelkező jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. A díjat minden esztendőben ketten kaphatják meg, az elismeréseket várhatóan a pedagógus nap alkalmából rendezett városi ünnepségen adják majd át júniusban. Az idei díjazottak Dobó Éva, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium tanára és Vassné Fritz Margit, a Paksi Napsugár Óvoda óvodapedagógusa.