Hirdetmény – Településrendezési eszközök módosítása

A megújult városháza. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
A paksi polármesteri hivatal. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatják a lakosságot, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet, a Paks területén működő civil szervezeteket és a helyben működő egyházakat (továbbiakban Partnereket), hogy Paks Város Önkormányzatának képviselő-testülete a döntött a „Paks városát érintő hat úttervezés kapcsán” a kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról, valamint a tervezési programról, miszerint elindítja a településrendezési eszköz (Településszerkezeti Terv) módosítását a kiemelt fejlesztési területen és környezetében. A képviselő-testület döntött a Helyi Építési Szabályzat módosításáról ez ügyben.

A Paks Városát érintő úttervezések és ezek vonzata miatti településrendezési eszközök módosítása az alábbi területeket érinti:
– A 6. számú főút Paks és az 512. számú főút közötti szakasz négynyomúsítása
– A 6237. jelű M6 autópálya – 6. számú főút paksi összekötő út megvalósítása
– A 6238. jelű Paks, nyugati elkerülő út megvalósítása (6. számú főút – 6232. jelű út – 6231. jelű út összekötése).
– Paks, északi városrész bekötése a 6231. jelű összekötő úthoz

A településrendezési eszközök módosítása tárgyalásos eljárási rend szerint történik. A véleményezési dokumentáció az önkormányzat honlapján (ide kattintson), valamint a Paksi Polgármesteri Hivatal 223-as irodájában megtekinthető.

A lakossági fórumot elektronikus úton bonyolítják le. A Partnerek észrevételeiket és javaslataikat 2021. július 24-ig kizárólag elektronikus úton tehetik meg, és kérelem benyújtásával Partnernek jelentkezhetnek be a pm.titkarsag@paks.hu e-mail címre. A kérelemben meg kell jelölni a módosítás célját, amennyiben a bejelentkezni kívánó Partner természetes személy, úgy a nevét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és emailcímét. Azon Partnerek, akik 2021. július 24-ig a véleményezési eljárásba nem jelentkeznek be, az eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.

(A teljes hirdetmény a Paksi Hírnök július 9-i számában megjelent, valamint elérhető a paks.hu honlapon (ide kattintson).