Szeptemberi testületi döntések

Etessy Gábor veheti át a Pro Urbe díjat október 23-án, és idén is csatlakozik Paks a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. Ezekről is döntött a képviselő-testület szeptember 8-i ülésén. Emellett határozott a grémium a költségvetési rendelet módosításáról, és elfogadták a  közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót. Több mint harminc téma szerepelt napirenden.

Képviselő-testületi ülés. Fotó: Szép Zsóka / TelePaks

A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt hozott egyéni döntéseiről számolt be elsőként Szabó Péter polgármester a szeptember 8-i képviselő-testületi ülésen. Elmondta, hogy a képviselő-testület hatáskörében eljárva hozott döntéseinek előkészítésén a járványhelyzet ellenére is folyamatosan dolgozott a hivatal. Barnabás István, a Paksi Deák Ferenc Egyesület (PDF) képviselője a tájékoztatást hiányolta hozzászólásában. Szabó Péter válaszában azt mondta, hogy a lakosság tájékoztatása folyamatos volt, és a döntések előtt napokkal kiküldte javaslatait a testületnek, ez csak akkor nem történt meg, ha a pandémiás helyzet miatti, halasztást nem tűrő döntést kellett hoznia.

Az interpellációk, kérdések, közérdekű bejelentések között Heringes Anita (PDF) az iránt érdeklődött Szabó Pétertől, hogy a hulladékgazdálkodási társulás következő ülésén át tudják- e tekinteni a hulladékszállítással kapcsolatos szerződést. Paks polgármestere arról tájékoztatott, hogy legközelebb a Vertikál Kft-vel, a Paksi Hulladékgazdálkodási Kft.-vel és a tagtelepülések polgármestereivel olyan fejlesztés érdekében tárgyalnak, amely a paksi telephelyet is érinti. Hozzátette: várhatóan döntés születik a szelektív hulladékgyűjtő edények cseréjéről, és új környezetbarát haszongépjárművek beszerzéséről is. Ahogy elhangzott: az ülés után lakossági fórumot hív össze a polgármester.

Ezt követően a közbiztonság helyzetéről szóló beszámolókat fogadták el a képviselők, az ülésen jelen voltak a rendőrkapitányság, a katasztrófavédelmi igazgatóság, a tűzoltóparancsnokság, a mezőőri szolgálat és a polgárőr egyesület tisztségviselői is. A napirend tárgyaláskor Mezősi Árpád, a PDF képviselője a csendháborításra, az esti rendbontásokra, a hangos járművekre panaszkodott a lakosok nevében. Végh Lajos, Paks rendőrkapitánya válaszában azt mondta, hogy hétvégenként megerősített szolgálatot látnak el, intézkedéseik jelentős többsége a csendháborítással kapcsolatos. A közbiztonságról szóló beszámolókat a testület egyhangú szavazással elfogadta éppúgy, mint a közalapítványok és alapítványok kuratóriumainak beszámolóit.

A grémium tagjai jóváhagyták a víziközműszolgáltatási ágazat 2022-2036 közötti időszakra szóló gördülő fejlesztési tervét, amelyben komoly, a meghatározott 15 éven is túlmutató beruházások szerepelnek.

A város idei költségvetésének első félévi végrehajtásáról szóló beszámolót is tárgyalták az ülésen. A polgármester arról tájékoztatott, hogy a bevételi és kiadási előirányzatok június 30-ig időarányosan teljesültek. Barnabás István képviselő a beszámolóban szereplő Protheus Smart Grid projekt megvalósulásának késlekedésével kapcsolatban emelt kifogást. Szabó Péter válaszában kiemelte, hogy a projekt zárásának folyamatánál tartanak.

A költségvetés adta a következő témát is; módosítására a kulturális intézményeket érintő, illetve a Táncsics utcában tervezett járda- és parkolóépítési beruházásra kapott kormányzati támogatás miatt volt szükség.

Fenntartóként hozzájárult a testület a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár új intézményvezető-helyettesének megbízásához: Takács Gyula lemondásával 2021. szeptember elsejétől Szelpné Virág Rita, könyvtár és történelem szakos bölcsészt bízzák meg a feladattal.

Ingatlanok értékesítésre kijelölése, továbbá a helyi közutak közforgalom elől el nem zárt magánúttá minősítésének kezdeményezése is napirenden szerepeltek, erre a további atomerőművi, illetve víziközművel kapcsolatos beruházások érdekében van szükség.

A PIP Nonprofit Kft. kérelmére kiemelt fejlesztési terület, kiemelt innovációs-technológiai fejlesztési terület, illetve kiemelt logisztikai fejlesztési terület kijelöléséről is határozott a testület, és döntöttek a Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha alapító okiratának módosításáról. Utóbbira azért volt szükség, mert 2021. december elsejére módosult az intézmény új, Kápolna utcai telephelyének birtokba vételi időpontja.

A Paksi Települési Értéktár Bizottság élére Takács Gyula helyett dr. Hanol Jánost, a polgármesteri hivatal csoportvezetőjét választotta a testület. Döntöttek arról is, hogy a városépítő bizottság munkáját külső tagként – Kovács István, a Mezőföldvíz Kft. jelenlegi vezetőjének lemondása miatt – ezentúl Szél Benjámin segíti. Az új bizottsági tag az ülésen tette le esküjét.

Zárt ülésen döntött a testület a Pro Urbe díj odaítéléséről. A város gazdasági, kulturális és társadalmi életében kifejtett kiemelkedő teljesítményért adományozható kitüntető címet 2021-ben Etessy Gábor kapja a Vak Bottyán Tehetséggondozó Közalapítványban, illetve a Paksi Sportegyesület elnökségében kifejtett tevékenysége elismeréseként.

A képviselő-testületi ülésen tárgyalt előterjesztések, döntések elolvashatók a www.paks.hu honlapon, az önkormányzat/testületi anyagok fül alatt. A tanácskozás visszanézhető a www.telepaks.net oldalon.