Októberi testületi döntések

Eskütétellel kezdődött az októberi képviselő-testületi ülés: a Szabó Ferenc (Fidesz-KDNP) listán mandátumhoz jutott képviselő lemondása miatt megüresedett helyet Antóni József Jánosné tölti be mostantól a grémiumban. Az új képviselő átveszi Szabó Ferenc bizottsági feladatait is a humánpolitikai, a jogi és ügyrendi, valamint a dunakömlődi településrészi bizottságokban.

Antóni József Jánosné eskütétele. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Az eskütétel és megbízólevél átadása után Szabó Péter polgármester közérdekű bejelentésével folytatódott az ülés. A polgármester arról számolt be, hogy az elmúlt héten ülésezett a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, ahol megvitatták, szükséges-e a Vertikál Nonprofit Zrt.-nek valamint a Paksi Hulladékgazdálkodási Kft.-nek fejlesztést végrehajtani a hulladékgazdálkodási telepen. A társulás úgy döntött, hogy azt a fejlesztést is vizsgálja, amelynek eredményeként megtörténne a szelektív hulladékgyűjtő edényzetek cseréje, az ehhez szükséges forrás már rendelkezésre áll. Szabó Péter felhívta a figyelmet arra, hogy november 4-én lakossági fórumot tartanak a Városházán, amelyen részt vesznek a hulladékgazdálkodási cégek képviselői is. Hozzátette, hogy a választókörzetekben is tartanának hasonló fórumokat, amelyek megszervezéséhez kérte a képviselők segítségét.

Heringes Anita (PDF) képviselő kifogásolta, hogy nem vették napirendre korábban a szemétszállítás kérdését, és nem hívták meg az ülésre a hulladékgazdálkodási cégek vezetőit. Szabó Péter azt mondta, a Vertikál Np. Zrt. nyitott a problémák megoldására, de ajánlatos megvárni a lakossági fórumokat, utána a javaslatnak megfelelően meghívják a cégek képviselőit, és akár a közszolgálati szerződés módosításáról is tárgyalhatnak.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló rendelet módosítása is napirenden volt. A polgármester a szavazás előtt úgy tájékoztatott, hogy a szokásos önkormányzati ügymenet során számos alkalommal történtek olyan vagyongazdálkodáshoz kötődő megállapodások, amelyeknek volumene nem indokolta, hogy testületi hatáskörben döntsenek róluk. A PDF a rendeletmódosítást nem támogatta, kérték, hogy szerepeljen a rendeletben, hogy a polgármesternek az egyéni hatáskörben hozott döntéseiről rendszeresen be kell számolnia a testületnek. Ez eddig nem történt meg, amit Szabó Péter azzal magyarázott, hogy az önkormányzati törvény egyébként is kötelezővé teszi a polgármester számára a beszámolót. Végül hét igen és négy nem szavazattal elfogadta a testület a rendeletmódosítást.

A város gépjárműelhelyezési feltételeinek elősegítéséről és a várakozóhelyek igénybevételének feltételeiről szóló rendelet módosítását is tárgyalták. Szabó Péter javaslata szerint a parkolóhelyek megváltása sem akkora jelentőségű kérdés, hogy a testületnek kelljen róla döntenie. A polgármesteri hatáskörbe kerülésről szóló javaslatot négy tartózkodás ellenében fogadta el a testület.

A 2. számú gyermekorvosi körzet ellátása dr. Bátai Mária nyugállományba vonulása okán március óta a Paksi Gyógyászati Központ közreműködésével, helyettesítéssel történt. Dr. Bátai Mária praxisjogát megvásárolta dr. Szabó-Nemes Judit, akivel 2022. január 1-jével köt az önkormányzat feladatellátási szerződést. Az előterjesztést a testület egyhangúlag elfogadta.

Döntöttek a Tehetséges Paksi Fiatalokért Közalapítvány tisztújításáról, majd a zöldítési program folytatásáról. A tavalyi Ezer fát Paksra program után 2021-ben mintegy 13 ezer cserjét és bokrot telepítenek a közterületekre, 55 millió forint értékben, együttműködésben a PIP Nonprofit Kft-vel és a DC Dunakom Zrt.-vel. Az előterjesztést a képviselők elfogadták.

A testület ingatlantulajdon-szerzésről is tárgyalt, ami a tervezett új városközpont kialakítását szolgálja. A kormányzati támogatásból biztosított pénzügyi fedezet a Paks fejlesztése című projekthez rendelkezésre áll, lehívása folyamatos.

A továbbiakban zárt ülésen döntöttek arról, hogy Grószné Hoós Katalin, a Paksi Bóbita Bölcsőde kisgyermeknevelője veheti át a Segítő Kéz kitüntetést. A kitüntetést azok elismerésére alapították, akik munkájukkal hozzájárultak a város szociális és gyermekjóléti ellátásnak javításához, vagy e tevékenységük során kimagasló teljesítményt nyújtottak. A kitüntetést 2003 óta kétévente adják át a szociális munka napja alkalmából tartott városi ünnepségen.

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal